Neděle, 28. května 2023

Nerostné suroviny a energetika Severní Koreje

Nerostné suroviny a energetika Severní Koreje

Těžební průmysl je pro KLDR významný ekonomický sektor, který v důsledku implementace sankcí RB OSN nabývá důležitého exportního významu, jelikož pro režim je stále více obtížné provádět ilegální prodeje zbraní do třetích zemí a hledá nové možnosti exportních odvětví. Pro KLDR je přirozenou prioritou těžba železné rudy a uhlí. Vývoz antracitu např. tvoří převážnou část vývozu do Číny, čínské těžební firmy také působí v několika společných podnicích (JV) s firmami KLDR. Do tohoto sektoru ojediněle vstupují s investicemi i firmy z Evropy, např. ze Švýcarska v případě těžby magnezitových rud.

Nevyužitá ložiska minerálů jsou vcelku podle odhadů až 30krát větší než v KR s tím, že až 200 druhů těchto minerálů (nikoliv koncentrátů) má ekonomickou hodnotu. Země tedy vinou zaostalosti způsobené politickým a ekonomickým systémem není schopna využívat přírodní zdroje, kterými disponuje. KLDR přitom disponuje významnými ložisky následujících minerálů: zlato, stříbro, olovo, zinek, wolfram, měď (a některé nekovové horniny).

Energetika

Navzdory režimní ideologii soběstačnosti - čučche je KLDR ve skutečnosti závislá na některých dovážených energetických vstupech (především doprava) a komponentech pro energetický sektor. Chronické výpadky dodávek elektřiny postihují zpětně produkci a transport uhlí používaného v tepelných elektrárnách. Navíc je výrazně zaostalá je přenosová elektrická soustava, kde ztráty podle některých odhadů mohou činit až 30%. Mnohá doporučení ze zahraničí poukazují, že modernizace stávající infrastruktury by byla mnohem cenově efektivnější než zatím probíhající extenzivní a drahá výstavba nových děl. Značné rezervy jsou také v neexistující izolaci či zateplení domů, které by dokázalo ušetřit energii a zlepšit kvalitu života v domácnostech i veřejném sektoru.

V posledních několika letech bylo vybudováno přibližně 250 malých a středních hydroelektráren, ale podle některých odborníků je zapotřebí mnoho investic pro zvýšení jejich efektivity a získání lepších technologií. Jedno z doporučení bylo vyměnit domácí turbíny za příčně průtokové turbíny či turbíny typu Pelton, které se ukázaly být cenově efektivní a snadno vyrobitelné v dalších méně rozvinutých zemích. Výzvou jsou také nevyčištěné sedimenty v přehradních nádržích, které dále snižují výkon a produkci hydroelektráren.

Výrobní kapacita elektráren je odhadována na 7550 MW, skutečný disponibilní výkon je však mnohem nižší. Podle EIA (U.S. Energy Information Administration) byl v roce 2008 využitelný výkon dokonce pouze 2252 MW, přičemž efektivní výkon kvůli ztrátám činil 1885 MW. Nelze ověřit, kde je pravda, možná někde uprostřed. V roce 2012 byla uvedena do provozu vodní elektrárna Huichon s údajným instalovaným výkonem 300 MW (jak bylo uvedeno výše) a dodávky elektřiny pro hlavní město se zlepšily.

Vedle nedostatečné údržby výrobní základny elektrické energie je zátěží také zastaralá přenosová soustava, která nedovoluje efektivně přenos na větší vzdálenosti. Elektrická rozvodná síť trpí častými a dlouhými výpadky a značným podpětím (ve dvou fázích běžně 175V místo 220V). Podle odhadů by modernizace rozvodné sítě vyžadovala 3 až 5 mld USD, což je pro hospodářství KLDR za současného stavu zcela neuskutečnitelné.

Samostatnou kapitolou jsou paliva pro transport. KLDR je v podstatě závislá na dodávkách paliv z ČLR, která údajně poskytuje ročně okolo 500 tis. tun nezpracované ropy přes krátké přeshraniční potrubí do chemického závodu Bonghwa (rafinérie na severozápadním pobřeží v blízkosti města Sinuiju). Nemáme údaje o tom, kolik z těchto paliv je KLDR hrazeno a kolik je případnou pomocí zdarma. Ani jedna strana tyto skutečnosti nesděluje.

Projekt plynovodu z RF do KR, kde by KLDR měla figurovat jako tranzitní země, byl v roce 2011 oživen a projednáván na vysoké úrovni mezi Kim Čong-ilem a prezidentem RF D. Medveděvem. Firma Gazprom vstoupila do jednání razantně, poskytla vlastní potravinovou pomoc KLDR, ale i přes politickou podporu vedení RF bude případná realizace projektu velkou výzvou, především z politického hlediska a z důvodu nespolehlivosti režimu KLDR při dodržování vážných mezinárodních závazků, která je ale pro takový projekt klíčová.

ZDROJ:businessinfo.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů