JE ČESKÁ LEGISLATIVA PŘIPRAVENA NA ZAVEDENÍ EPBD II? PTAJÍ SE STUDENTI

JE ČESKÁ LEGISLATIVA PŘIPRAVENA NA ZAVEDENÍ EPBD II? PTAJÍ SE STUDENTI

Jaký je stav současné legislativní základny, tzn. českých norem, zákonů, směrnic a vyhlášek? Je Česká republika připravena na zavedení zásad Směrnice Evropského parlamentu a Rady označené 2010/31/EU?Na téma "EPBD II ve světle možností České republiky" budou v úterý 26. března 2013 od 15.00 diskutovat odborníci a studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

EPBD II je potřeba vnímat jako jednu ze základních složek komplexního architektonického návrhu
"V následujících letech se očekává, že právě prostřednictvím EPBD II dojde ke splnění úkolů, ke kterým se Česká republika, jako jedna ze zemí Evropské unie zavázala. Naplnění těchto cílů je potřeba chápat jako nástroj environmentálně správného vnímání architektonické tvorby," říká doc. Ing. Chybík Josef, CSc., děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a současně moderátor tohoto odborného diskusního fóra.

Debatana téma "EPBD II ve světle možností České republiky"se uskuteční v aule Fakulty architektury VUT v Brně v úterý26. března 2013 od 15.00, a to v rámci projektu Cesty na zkušenou.Diskusního fóra se zúčastnístudenti architektury a spolu s nimi odborníci, kteří z pohledu praktikujícího architekta, tvůrce norem a vyhlášek a také učitele,kteří přednesou své názoryna aktuální českou legislativu a její vliv na současnou architektonickou tvorbu a výstavbu.

"Jsou to témata, kterými se budoucí architekt musí zabývat již v průběhu svého studia na vysoké škole a především pak v tomto smyslu také zpracovávat ateliérové práce. Je to zvláště důležité především s ohledem na skutečnost, že budovy se v Evropské unii podílejí na celkové spotřebě energie ve výši dosahující až 40 % a v České republice přibližně z necelých 30 %," dodává Chybík. Kromě něj budou se studenty debatovat Ing. arch. Dalibor Borák, Ing. arch. Josef Smola a Ing. Jiří Šála, CSc.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů