Středa, 29. března 2023

Evropská komise otevřela II. výzvu programu rozsáhlých investic do inovativních nízkouhlíkových technologií

Evropská komise otevřela II. výzvu programu rozsáhlých investic do inovativních nízkouhlíkových technologií

Ve středu 3. dubna 2013 vypsala Evropská komise II. výzvu k předkládání návrhů v rámci programu investic do demonstračních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Iniciativa je známá pod názvem NER300 a vyčleňuje významnou finanční podporu pro projekty zaměřené na technologie zachycování a ukládání uhlíku a na projekty zaměřené na inovativní obnovitelné zdroje energie. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj nízkouhlíkového hospodářství v Evropě, vytvořit nová pracovní místa a přispět k dosažení cílů EU v této oblasti. Na realizaci programu spolupracuje s Evropskou komisí také Evropská investiční banka (EIB).

Název "NER300" je symbolický. Celý program je financován z prodeje 300 milionů emisních povolenek, které evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) uvolní z rezervy pro nové účastníky na trhu (New Entrants Reserve - NER). Prodej prvních 200 milionů emisních povolenek umožnil v I. výzvě podpořit 23 projektů souhrnnou částkou 1,2 miliardy EUR. Nově vyhlášená II. výzva bude financována vedle nevyužitých prostředků I. výzvy také prodejem zbylých 100 milionů emisních povolenek. Disponibilní množství finančních prostředků bude závislé na ceně emisních povolenek v době prodeje, nicméně při současných cenách lze objem podpory ve II. výzvě odhadovat na 800 milionů EUR. Tato výzva by tak měla přitáhnout investice v hodnotě přes 1,6 miliardy EUR, protože výrobní a provozní náklady projektů budou z NER300 financovány až do výše 50 %. Zbývající polovinu finančních prostředků musí investoři a členské státy zajistit z jiných zdrojů, přičemž získanou podporu je možné kombinovat i s financováním z jiných nástrojů EU, včetně strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Společnosti, které mají zájem o spolufinancování svých projektů z programu NER300, musí nabídku podat nejprve na vnitrostátní úrovni, tedy Ministerstvu životního prostředí a to v termínu do 3. července 2013. Konečný termín k předložení návrhů Evropské komisi je pro všechny členské státy stanoven na 3. října 2013 a o finálním výběru projektů se bude rozhodovat na úrovni EU prostřednictvím Evropské investiční banky.

Dokumentaci k podmínkám II. výzvy a informace k podání žádosti včetně adresy pro její zaslání je možné stáhnout v angličtině na internetové stránce II. výzvy. Obecné zásady programu a jednotlivé kategorie a podporovaných projektů jsou obsaženy také v rozhodnutí Evropské komise č. 670/2010, jehož české znění je k dispozici níže.

Kontaktní osobou za Českou republiku je Mgr. Jan Šatra (jan.satra@mzp.cz) z odboru energetiky a ochrany klimatu.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů