ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno

16. května 2013
ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno

Česká asociace odpadového hospodářství se ve dnech 23.-25.4.2013 zúčastnila veletrhu EnviBrno, jakožto zastřešující odborná organizace, podílející na pořádání části odborného doprovodného programu.

Doprovodný program s tématikou Integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich rizik, Možností energetického využití odpadů, Přeshraniční přepravy odpadů, Černých skládek a Budoucího vývoje legislativy odpadového hospodářství, jehož odborným garantem a organizátorem byla ČAOH, proběhl dne 25.4.2013 v pavilonu P. Aktuální témata odpadového hospodářství prezentovaná na přednáškovém mole zástupci EnviWebu, ČAOH, MŽP a AK Řanda Havel Legal zajistila vysokou návštěvnost posluchačů z řad široké veřejnosti a vyvolala zajímavou diskusi s přednášejícími.

RNDr. Kubásek z EnviWebu prezentoval ekologický projekt ZmapujTo, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice, a systém evidence černých skládek s využitím "chytrých telefonů". Prezentace byla z velké části zaměřena na využitelnost projektu ze strany obcí. Bylo sděleno, že v současné době je evidováno cca 1000 černých skládek, přičemž některé z nich byly již pozitivně vyřešeny, tedy lokality byly vyčištěny.

Poté následovaly dvě prezentace ČAOH, které přednesl výkonný ředitel Ing. Petr Havelka. První prezentace se týkala představení současného pojetí strategie ISNO a souvisejících rizik, včetně navrhovaného možného zdražení odpadového hospodářství. V rámci prezentace byly sděleny dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství a jeho dlouhodobé trendy. Prezentace shrnula výhody a nevýhody současného a navrhovaného systému zejména ve vztahu k obcím a dalším původcům odpadů, jakožto uživatelům služeb. Zúčastněným byly sděleny rovněž aktuální trendy v EU a cíle definované ve výstupech některých orgánů EU. ČAOH v prezentaci obecně shrnula potřebu hájení principů volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH. Dále byl kladen důraz na to, že je vhodné zachovat a dále budovat prostor pro uplatnění ekonomicky smysluplných technologií OH, které se na trhu dokáží realizovat bez potřeby citelného zdražení nákladů v sektoru, při zachování vysokého standardu poskytovaných služeb.

Druhá prezentace ČAOH představila možnosti zvyšování procenta energetického využívání odpadů v podmínkách ČR. V rámci prezentace byly řešeny možnosti využití odpadů ve spalovnách komunálních odpadů (otázka výstavby nových spaloven), související výhody a nevýhody této cesty. ČAOH rovněž prezentovala možné další řešení, kterým lze dosáhnout navýšení procenta energetického využití odpadů a které neznamená navýšení nákladů odpadového hospodářství. Toto řešení je založeno zejména větším třídění a materiálovém využití odpadů v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů a jejich následném využití v k tomu zřízených již vybudovaných energetických zdrojích (cementárny, teplárny, elektrárny). Na konci prezentace byly uvedeny příklady této cesty aplikované v zahraničí a výsledky u již proběhlých spalovacích zkoušek na území ČR.

Prezentace advokátní kanceláře Řanda Havel Legal, jmenovitě Mgr. Mlíkovského, byla zaměřena na podrobný popis legislativních podmínek a povinností s důrazem na přeshraniční přepravu odpadů za účelem jejich dalšího využití. Problematika byla řešena jak z pohledu národního, tak evropského práva.

Mgr. Štěpán Jakl následně prezentoval za MŽP problematiku stavu a vývoje legislativy v oblasti využití odpadů podle hierarchie zákona o odpadech a možnosti zvýšení energetického využití odpadů v ČR, včetně srovnání s přístupem v EU.

V průběhu veletrhu navštívilo stánek ČAOH množství firem (českých i zahraničních) z oboru, které projevily zájem o další spolupráci s nově aktivněji pojatou ČAOH. Pro členy ČAOH budou informace o produktech vybraných společností, které oslovily ČAOH v rámci veletrhu k dispozici na intranetových stránkách - intranetu ČAOH.

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů