Co dělat, když zaznamenám ohrožení vody v přírodě?

20. června 2013
Co dělat, když zaznamenám ohrožení vody v přírodě?

Co dělat, když zaznamenám ...

. znečištěnou odpadní vodu vytékající z dešťového oddělovače v bezdeštném období?

. znečišťování povrchových vod z plavidel plovoucích nebo ukotvených na povrchových vodách?

. rozsáhlejší znečištění volného terénu cizorodou látkou (např. ropnou látkou nebo chemikálií) nebo únik závadné látky z potrubí či z dopravního prostředku (např. při dopravní nehodě)?

. skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody (např. ropné látky nebo volně skladované pevné látky např. soli apod.) na volně přístupném místě?

Podle možností zajistěte důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP.

. povrchová voda zjevně znečištěna (vizuálně nebo pachově) - např. výskyt nepřirozené barvy vody, výskyt většího množství pěny, plovoucích látek na hladině apod.,

Nahlaste záležitost Hasičskému záchrannému sboru, případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

  • vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo na volný terén (např. z autocisterny nebo z volně položené hadice apod.)?

Urychleně uvědomte Policii ČR, dále obecní úřad s rozšířenou působností, správce Povodí nebo příslušný oblastní inspektorát ČIŽP.

  • úhyn většího množství ryb nebo neobvyklé chování ryb, popř. dalších vodních živočichů?

Zajistěte podle možností důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP. V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému správci.

  • cizorodý pach nebo chuť vody z domovní studny, zejména když zjištěná skutečnost může souviset s činností mimo hranice dané nemovitosti?

Odeberte vzorek vody a situaci ohlaste místně příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, popř. příslušnému orgánu hygienické služby.

V akutních případech je možné mimo běžnou pracovní dobu volat na určený mobilní telefon pracovníka oblastního inspektorátu, který je určen pro řešení havarijních situací (viz. www.cizp.cz).

Spojení na ČIŽP: http://www.cizp.cz/Prakticky-radce/Kontaktni-telefonni-cisla

ZDROJ: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů