Bude Česko s to zakázat mezi lety 2023 a 2025 skládkování? Odpověď se hledá

11. června 2013
Bude Česko s to zakázat mezi lety 2023 a 2025 skládkování? Odpověď se hledá

Problematika odpadů a obecně odpadového hospodářství je poměrně složitá, a proto ji nelze vyřešit ze dne na den. V rámci příprav nové legislativy vznikla na Ministerstvu životního prostředí poradní skupina, která má zodpovědět základní otázky, které se vztahují právě k oblasti nakládání s odpady. Ministerstvo životního prostředí v pracovní skupině figuruje jako moderátor diskuse mezi subjekty, jež mají reálně k této problematice co říct. Ať už se jedná o zástupce obcí, krajů, nebo sdružení, která mají s nakládáním s odpady zkušenosti.

Jedním z klíčových témat, pro něž by pracovní skupina měla navrhnout řešení, je otázka, zda Česká republika bude schopna mezi lety 2023 a 2025 zakázat skládkování. Bavíme se o technických podmínkách. Představa, že ukládání odpadu do země je něco, co přírodě a krajině, v níž žijeme, prospěje, je scestná. Česká republika se řídí evropskou hierarchií nakládání s odpady. V první řadě bychom měli předejít vzniku odpadů. To však lze v některých případech těžko provést. Proto bychom měli odpady znovu využít, nebo je recyklovat. Poté přichází na řadu jejich energetické využití. Tím se vyřeší otázka, jak s odpadem naložit - a zároveň se šetří primární zdroje při výrobě tepla a energie.

Dnešní technologie energetického využívání odpadů jsou na takové úrovni, že obavy ze znečištění ovzduší nejsou namístě. Jen pro představu: Spalovna v pražských Malešicích je pouze na 10 procentech svých emisních limitů. Odpor některých ekologistických organizací k výstavbě a podpoře zařízení na energetické využití odpadů je de facto odmítáním způsobu řešení problematiky odpadů, kterým se řídí Evropská unie. Ta Evropská unie, na kterou se některé ekologistické organizace tak často obracejí.

Pokud se podíváme do zahraničí - například do Švýcarska, jež s klidným svědomím můžeme označit za zemi, která se ke své krajině chová opravdu šetrně - najdeme tam zařízení na energetické využití odpadů pomalu za každým městem. A nikdo proti této formě likvidace odpadů neprotestuje. Spíše naopak.

Jsem přesvědčen o tom, že cíl do deseti let od účinnosti zákona zakázat skládkování a nahradit je částečně recyklací a částečně energetickým využitím je reálný. Při přípravách nové odpadové legislativy vycházíme z faktu, že za deset, patnáct let bude pozdě řešit problémy, které jsou nyní na svém začátku. Proto je řešíme už teď.

Problematice odpadového hospodářství obcí a nakládání s odpady se v tomto vydání Moderní obce věnuje 16stránková společná příloha s časopisem Odpady nazvaná Obce a odpady.

Mgr. TOMÁŠ CHALUPA
ministr životního prostředí ČR

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů