Pozvánka na workshop Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více

Workshop se koná dne 6. srpna 2013 v Domě Kultury Dukla Pardubice

19. června 2013
Pozvánka na workshop Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více

Společnost EKONOX, s.r.o. Vás zve na pracovní setkání

"Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více "

Společnost EKONOX, s.r.o. ve spolupráci s Asociací dodavatelů tepla a technologií, si Vás dovoluje pozvat na pracovní setkání provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, kteří provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší a spalovací zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více.

Workshop je určen zájemcům jak z výrobní oblasti (malé kotelny, lakovny, svařovny, recyklace odpadů...), tak i nevýrobního sektoru (školy, nemocnice, léčebny, domovy důchodců, sportovní areály...).

Workshop se koná dne 6. srpna 2013 v Domě Kultury Dukla Pardubice

Setkání je rozděleno do 2 tematických okruhů.

První z nich je zaměřen na aktuální legislativní povinnosti provozovatelů, vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související emisní vyhláškou. Zde se dozvíte informace o základních změnách a povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti ochrany ovzduší, emisních limitech a monitoringu znečišťujících látek. Mezi hlavní změny patří změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeny malé, střední velké a zvláště velké zdroje), nově povinnost zažádat KÚ o nová povolení provozu či ke změně stávajících povolení provozu, povinnosti v měření emisí, poplatky za znečišťování ovzduší. Dále budou účastníci stručně seznámeni s ostatní legislativou v oblasti životního prostředí (např. vody, odpady, chemické látky). Přednášejícími budou kompetentní zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.

Druhá části workshopu, bude zaměřena na interaktivní zpracování Žádosti povolení provozu. Dozvíte se, zda máte povinnost zpracovat tuto žádost. Jak zpracovat dílčí části tohoto povolení a do kdy a kam dokument zaslat.

Ukázku vyplnění žádosti provede lektor společnosti EKONOX, s.r.o. na fiktivním případě krok za krokem. Zaměří se na obsah vlastní žádosti s podrobným postupem při vyplňování dílčích částí s přiložením příslušných příloh. Během celého výkladu je možné vznášet konkrétní dotazy.

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni si na základě získaných poznatků a obdržených podkladů zpracovat Žádost o povolení provozu vlastními silami.

Podrobné informace o připravovaném workshopu naleznete na našich internetových stránkách www.ekonox.cz.

Přihláška ke stažení ve formátu .pdf

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů