Informační systém České geologické služby

11. červenece 2013
Informační systém České geologické služby

Česká geologická služba buduje dlouhodobě svůj informační systém (GeoIS) nejen jako součást Jednotného Informačního Systému o Životním Prostředí (JISŽP), ale také pro podporu provozu a řízení chodu organizace.

Mezi hlavní cíle budovaného komplexního geoinformačního systému České geologické služby patří zejména:

  • sjednocení rozvoje a využití informačních technologií ČGS
  • získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací o prováděných a provedených geologických pracích, jejich výsledcích a získaných geologických údajích (datech), o získané písemné a hmotné dokumentaci a o osobách působících v geologii
  • unifikovaný sběr, správa a poskytování geovědních informací laické i odborné veřejnosti
  • podpora aktivit a zlepšení prezentace ČGS
  • zajištění kompatibility se systémem informací o životním prostředí MŽP ČR

Rozvoj a využití geografických informačních systémů (GIS) se v ČGS zaměřuje především na tvorbu a rozvoj Národní geologické mapové databáze (NGMD), na tvorbu metodik k nové směrnici pro mapování v měřítku 1 : 25 000 a jejich aplikaci v praxi, na poskytování přístupu k digitálním geologickým datům v měřítkách 1 : 500 000, 1 : 50 000 a 1 : 25 000, a na produkci digitálních map. V souvislosti s nově vznikajícími projekty se rozšiřuje výzkum do oblasti multidimenzionálních dat a 3D modelování z geovědních dat.

Mapový server integrovaný v Informačním portálu ČGS, umožňuje snadný a bezplatný přístup k digitálním geologickým a tématickým mapám a některým databázím, a také sdílení mapových služeb. Současně představuje katalog metadat o mapách, aplikacích GIS a souvisejících databázích.

Informační základna informačního systému Útvaru Geofond je tvořena dokumenty - datovými zdroji, vznikajícími při projektování a realizaci geologických prací, správními a jinými rozhodnutími orgánů státní správy, údaji vzniklými při pravidelném nebo účelovém šetření, ohlášeními. Míra jejich úplnosti, zejména z datových zdrojů vznikajících v rámci geologických prací, je ovlivněna platnou legislativou. Odborným zpracováním dokumentů jsou vytvářeny specializované soubory odvozených informací (dříve ve formě evidenčních a mapových kartoték, nyní jako součásti automatizovaných databází, do kterých jsou každoročně přidávány nejen nové dokumenty, ale postupně také archivní materiály

ZDROJ: ČGS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů