Pozvánka na konferenci Průmyslová ekologie 2014

Mezioborová konference pro zájemce o problematiku interakce průmyslových aktivit a životního prostředí...

Pozvánka na konferenci Průmyslová ekologie 2014

26. - 27. března 2014
Místo konání: Autoklub ČR, Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1

Průmyslová ekologie je mezioborová disciplína mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí. Průmyslová ekologie je celostní přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování určitých environmentálních problémů nesmí vést k narůstání problémů jiných. Ekoinovace technologických postupů musí vést k celkovému snížení environmentálních dopadů a nikoliv k odsunutí problému z jednoho místa na druhé.

Mezioborový přístup pro řešení otázek týkajících se životního prostředí je nezbytný. Rozvoj a zavádění nových technologických postupů je efektivní pouze ve spolupráci odborníků zaměřených nejen na různé okruhy environmentálních technologií, jako je například čištění odpadních vod, zpracování tuhých odpadů či odstraňování emisí, ale zároveň i odborníků na související oblasti jako je environmentální management, ekodesign, ekoinovace, ekonomie, environmentální politika, environmentální výchova a komunikace s veřejností či CSR.

Záštitu nad konferencí přijaly tyto instituce:

VŠCHT ČVUT
Cendec


Tematické okruhy konference

Své příspěvky na konferenci ve formě přednášky či posteru můžete přihlašovat do následujících tématických okruhů:

1. Produktová ekologie, udržitelné stavby a ekodesign
(Do sekce budou zařazeny přednášky zaměřené na vývoj a výrobu environmentálně šetrných produktů ve stavebnictví, chemické výrobě i ostatních průmyslových odvětvích)

2. Environmentální technologie
(Do sekce budou zařazeny příspěvky zaměřené na vývoj nových technologií sloužících ke snižování antropogenních environmentálních dopadů)

3. Ekoinovace a postupy jejich hodnocení
(Do sekce budou zařazeny přednášky zaměřené na hodnocení skutečného environmentálního přínosu ekoinovativních technických a technologických řešení metodami jako je LCA, MFA, IOA a další)

4. Udržitelnost v environmentálním reportingu, marketing a CSR
(Do sekce budou zařazeny přednášky na téma využití témat udržitelnosti produktů při komunikaci se zákazníky, problematiku ověřování environmentálních prohlášení a zkušenosti podniků s tématy udržitelnosti v CSR, GRI a podobně)

Vědecká rada konference:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko technologická v Praze (odborný garant konference a předseda věděcké rady)
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D, Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Jan Vymazal, CSc, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
Ing. Marie Tichá, MK konzult, Univerzita J.A. Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o.

Na konferenci již přislíbili účast:
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Akční plán ekoinovace
Mgr. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí ČR: Aktuální náhled MŽP na využívání dobrovolných nástrojů environmentální politiky
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc, České vysoké učení technické v Praze: Budovy a životní prostředí
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně: Technologické možnosti dosoušení biologicky rozložitelného odpadu
doc. Ing. Jan Vymazal, CSc, Česká zemědělská univerzita v Praze: Využití umělých mokřadů pro eliminaci znečistění přímo ve městech
Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze: Přesuny environmentální zátěže mezinárodním trhem
Ing. Jana Vávrová, Vysoká škola chemicko technologická v Praze: Environmentální přínosy a dopady odstraňování CO2 ze spalin metodou CCS (Carbon Capture and Storage)
Ing. Julie Hodková, České vysoké učení technické v Praze: Databáze environmentálních vlastností materiálů Envimat
Ing. Michal Pohořelý, Ph.D., Vysoká škola chemicko technologická v Praze: Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

Organizátoři: Cendec, VŠCHT Praha, ČVUT Praha, SEKURKON, s.r.o.

Předseda vědecké rady: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Více informací a přihlášky: www.sekurkon.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů