Nerostné suroviny Běloruska

31. srpna 2013
Nerostné suroviny Běloruska

V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž k nejdůležitějším surovinám patří tzv. palivo-energetické zdroje (ropa, doprovodný plyn, rašelina, hnědé uhlí a hořlavá břidlice), dále draselná a kamenná sůl, různé nerosty k výrobě stavebních materiálů (stavební a obkladový kámen, suroviny na výrobu cementu a vápna, stavební a sklářské písky, štěrkopískový materiál, různé druhy hlíny), sladká a minerální voda.

Úvod

Byly objeveny také naleziště železné rudy, sádry, vzácných kovů, fosforitů nebo hlinitanových surovin. Veškerá těžba probíhá povrchovým způsobem, mimo těžby draselných solí, ropy a plynu.

Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje. S cílem zabezpečit své potřeby a současně eliminovat svou přílišnou surovinovou závislost na vnějších partnerech bude pro nadcházející pětileté období stále aktuálnější záměna dovozu, tedy průmyslové osvojení si nových nalezišť (budování těžebních a zpracovatelských závodů), hledání a průzkum nových lokalit užitkových nerostů.

Zatímco v letech 2006-2010 bylo na geologický průzkum z republikového rozpočtu vyčleněno 275,8 mld. BYR (92,1 mil. USD), v letech 2011-2015 to má být již 549,2 mld. BYR (183,5 mil. USD). Kromě toho se počítá s dalšími 639,8 mld. BYR (213,7 mil. USD) z rozpočtu uživatelů surovin na detailnější průzkum nalezišť. Výsledkem by měl být přírůstek zásob surovin k roku 2015.

Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje. S cílem zabezpečit své potřeby a současně eliminovat svou přílišnou surovinovou závislost na vnějších partnerech bude pro nadcházející pětileté období stále aktuálnější záměna dovozu, tedy průmyslové osvojení si nových nalezišť (budování těžebních a zpracovatelských závodů), hledání a průzkum nových lokalit užitkových nerostů.

Zatímco v letech 2006-2010 bylo na geologický průzkum z republikového rozpočtu vyčleněno 275,8 mld. BYR (92,1 mil. USD), v letech 2011-2015 to má být již 549,2 mld. BYR (183,5 mil. USD). Kromě toho se počítá s dalšími 639,8 mld. BYR (213,7 mil. USD) z rozpočtu uživatelů surovin na detailnější průzkum nalezišť. Výsledkem by měl být přírůstek zásob surovin k roku 2015 v následujících objemech:

Užitkový nerost Kategorie zásob K roku 2015
Ropa (mil. tun) A+B+C1 5,7
Hnědé uhlí (mil. tun) A+B+C1 150
C1+C2 100
Rudy barevných kovů (mil. tun) C1+C2 100
Draselná sůl (mil. tun K2O) C1+C2 200
Draselná sůl (mil. tun MgO + K2O) C1+C2 75
Fosfority (mil. tun P2O5) A+B+C1 10
Dolomit (mil. tun) C1+C2 100
Štěrkopísková směs (mil. m3) A+B+C1 6
C1+C2 9
Stavební písky (mil. m3) A+B+C1 6
C1+C2 9
Keramické hlíny (mil. m3) A+B+C1 1
C1+C2 1,5
Stavební kámen (mil. m3) C1+C2 200
Horniny slínovce a křídy (mil. tun) A+B+C1 410
C1+C2 390
Horniny hlíny na výrobu cementu (mil. tun) B+C1 10
Křemenné písky (mil. tun) A+B+C1 50
Pyrofylit (mil. tun) C1+C2 100
Sladká voda (tis. m3/den) B+ C1 50
Minerální voda (tis. m3/den) C1 50

Zdroj: Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska

Stavební suroviny

Surovinová základna pro výrobu stavebních materiálů zahrnuje 148 nalezišť stavebních písků s celkovými zásobami více než 500 mil. m3, 193 nalezišť štěrkopískového materiálu s více než 718 mil. m3, 3 naleziště stavebního kamene (600 mil. m3), 6 nalezišť těžkotavitelné hlíny (52 mil. tun), 217 nalezišť jílovité horniny (250 mil. m3) k výrobě hrubé keramiky. Každoročně Bělorusko dováží bentonitový jíl, křemelin (trypl), kaolin, oblázky a štěrk, křemenný písek, vápenec a magnezit. U mnohých pozic přitom existují prozkoumané zásoby pro průmyslovou těžbu, které by zajistily nejen domácí spotřebu, ale rovněž by mohly být exportovány. Problémem je územní nerovnoměrnost jejich výskytu. Ložiska se nachází v severní a centrální části země, na ostatním území Běloruska (Grodněnská, Mogilevská a Brestaká oblast) zejména v oblasti velkých měst je pociťován jejich nedostatek.

Suroviny k výrobě cementu

Surovinovou základnou pro existující závody jsou naleziště křídy, slínovce a jílovité horniny. Zatímco podnik

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů