K pojmu zařízení podle § 38 odst. 1 vodního zákona

7. srpna 2013
K pojmu zařízení podle § 38 odst. 1 vodního zákona

Pojem "zařízení" užitý v ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti (potřeby).

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011, čj. 5 As 49/2010-82 (www.nssoud.cz)

I. Pojem "zařízení" užitý v ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti (potřeby).

II. V tomto smyslu je pak "zařízením" podle ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona i celý areál obalovny. Jsou-li tu vody odtékající z tohoto areálu a mohou-li tyto vody ohrozit jakost podzemních nebo povrchových vod, pak se jedná o odpadní vody.

Z odůvodnění:

Pojem "zařízení" není vodním zákonem definován, proto je nutno při jeho výkladu vycházet z toho, jak je tento pojem v českém jazykovém prostředí obecně vnímán. Tento pojem - kromě jiných významů jako zařízení (vybavení) místnosti, nebo akt, kdy někdo něco zařizuje - je v českém jazyce vnímán nejen jako stroj (mechanismus) k zajištění určité činnosti (např. chladicí zařízení), ale také jako vybavená místnost, stavba či upravená plocha k uspokojování

nějaké lidské aktivity nebo potřeby (sportovní zařízení, kulturní zařízení, zdravotnické zařízení), vedoucí v některých případech i k vnímání slova "zařízení" jako označení instituce.

Právě takto, tj. i jako plochu k zajištění určité činnosti, je třeba pojem "zařízení" užitý ve vodním zákoně vykládat. Mínil-li by totiž zákonodárce tímto pojmem pouze vlastní stroje a nástroje (vybavení), byla by nadbytečná výluka z definice odpadních vod obsažená v § 38 odst. 1 vodního zákona pro vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků. Právě výklad pojmu "zařízení" tak, že zahrnuje i plochy k zajištění určité lidské činnosti (potřeby) odpovídá úmyslu zákonodárce, který výslovně mezi odpadní vody zařazuje i průsakové vody z odkališť a skládek odpadů.(

Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů