Akreditace ověřovatelů výkazů emisí GHG pro III. obchodovací období

2. září 2013
Akreditace ověřovatelů výkazů emisí GHG pro III. obchodovací období

Český institut pro akreditaci, o.p.s. udělil poprvé v České republice akreditaci ověřovateli výkazů emisí skleníkových plynů dle ČSN ISO 14065:2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012.

Tato událost je přelomovým okamžikem při implementaci požadavků evropské legislativy, protože ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech ve třetím obchodovacím období (ověřování emisí za roky 2013-2020) v rámci systému EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) mohou provádět pouze ověřovatelé akreditovaní podle požadavků výše uvedených dokumentů.

Od roku 2004, kdy byl v České republice systém EU ETS zaveden, a od roku 2007, kdy byla udělena první akreditace v této oblasti dle požadavků ČSN EN 45011, se jedná o nejvýznamnější změnu tohoto systému v oblasti akreditace. Ve třetím obchodovacím období dochází kromě změny akreditační normy i k celé řadě dalších změn, z nejpodstatnějších lze jmenovat:

  • Rozšíření systému o nové sektory (chemické výroby) a skleníkové plyny (N2O, PFC);
  • Volná působnost ověřovatelů mezi členskými státy EU;
  • Nastavení systému výměny informací mezi ověřovatelem, národním akreditačním orgánem (ČIA) a kompetentní orgán (MŽP).

Zavedení nové akreditace probíhalo od roku 2012, kdy byla schválena příslušná legislativa. Proces zavedení se uzavírá nejen vydáním první akreditace, ale také úspěšným posouzením ČIA ze strany Evropské spolupráce pro akreditaci (EA) ohledně naplnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17011, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012, které proběhlo během měsíce června a července tohoto roku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů