Stovky zemědělců se sjedou na Vysočinu na Den zemědělce

7. září 2013
Stovky zemědělců se sjedou na Vysočinu na Den zemědělce

Druhý týden v září (10. - 12. 9.) se tradičně koná na letišti Kámen u Pelhřimova Den zemědělce. Třídenní polní výstava a prezentace zemědělské techniky je rozdělena do několika částí: sklizeň obilnin a silážní kukuřice, sklizeň pícnin a zpracování půdy a setí.

"Současným trendem v českém zemědělství jsou minimalizační technologie. Tento termín označuje stroje, které spoří naftu, tedy minimalizují náklady, a navíc ještě šetří čas, protože slučují více pracovních operací do jednoho přejezdu," popisuje aktuální situaci u zemědělců odborník na zemědělské stroje Maschio Gaspardo Marek Valentíny, který se Dne zemědělce zúčastní.

Vážným problémem českého zemědělství je utužená půda

Utužená půda je v poslední době vážnou příčinou zhoršení úrodnosti půdy a její produkční schopnosti. Odborníci se shodují, že důsledky utužení půdy jsou z celospolečenského pohledu o to vážnější, že se jedná o půdy, které jsou velmi výnosné. K utužení půdy dochází především nevhodným používáním velmi těžké a rozměrné techniky, která pole zatěžuje a tím půdu utužuje. "Často se pak stává, že se na polích vyskytují kaluže vody, protože voda se kvůli velmi zpevněné vrstvě půdy nemůže vsáknout. To se samozřejmě negativně odráží na kvalitě půdy a také jejím výnosu," potvrzuje Marek Valentíny.

Jedno z hlavních témat letošního Dne zemědělce je právě zpracování půdy. Zemědělci se budou moci seznámit a vyzkoušet minimalizační technologie, především tzv. diskové podmítače anebo podrýváky, které pomáhají odstraňovat utužení půdy a tím ji znovu vracejí její původní schopnost a kvalitu.

Eva Fruhwirtová

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů