Cílená ochrana druhů pomáhá k návratu divoké přírody do Evropy

5. října 2013
Cílená ochrana druhů pomáhá k návratu divoké přírody do Evropy

Do Evropy se vrací někteří velcí savci i ptáci. Druhy jako je bobr, zubr nebo orel královský, které máme instinktivně spojené s pojmem "divoká příroda", pomalu slaví svůj návrat do evropské krajiny.

Informuje o tom nejnovější studie "The Wildlife Comeback in Europe", která vznikla z popudu mezinárodní iniciativy Rewilding Europe a kterou zpracoval mezinárodní tým vědců včetně odborníků z České společnosti ornitologické.

Cílem studie bylo zjistit, jak se v Evropě daří velkých savcům a ptákům, z nichž mnozí z evropské přírody během posledních století téměř vymizeli. Na základě vědeckých výsledků se ukazuje, jak a proč se v období 1960-2010 některým z nich opět daří osidlovat Evropu. Takové poznatky nám v budoucnu významně pomohou v ochraně druhů a prostředí.

Z velkých ptačích druhů během posledních desetiletí v Evropě významně vzrostla početnost například u orla mořského, orla královského, čápa bílého nebo pelikána kadeřavého. Počty těchto druhů, ohrožených v minulosti především přímým pronásledováním, zejména kladením otrávených návnad, vzrostly díky ochraně v celoevropském měřítku od roku 1970 o desítky až stovky procent (viz příloha dole).

"Situace v Česku je podobná, právě orlům mořským nebo královským se u nás daří, přibývá jich," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. "Na druhou stranu se ale i tito majestátní ptáci stávají stále oběťmi pronásledování, otrávení orli jsou u nás bohužel pravidlem i v 21. století."

Z velkých savců slaví návrat například největší evropský býložravec - zubr. Ačkoliv byl na začátku 20. století téměř před vyhynutím kvůli lovu a ztrátě přirozeného prostředí, pomocí reintrodukčních programů a podpoře rozmnožování se jeho početnost opět zvýšila, a to především ve střední a východní Evropě se silnou základnou v Polsku a Bělorusku.

Pro dlouhodobý návrat divokých zvířat do evropské krajiny je důležité si uvědomit, že mnoho z těchto druhů potřebuje pro přežití značně rozsáhlá území s vhodným prostředím, což může být v hustě zalidněné Evropě velký problém. Pro budoucí soužití lidí a velkých druhů zvířat je ovšem nezbytné potřeby zvířat pochopit a zajistit, aby krajina plnila svoji funkci jak pro obyvatelstvo tak i pro zvířata.

I přes úspěšný návrat některých ptáků a savců do evropské přírody je tu však stále mnoho dalších druhů v ohrožení. Na výsledky studie je také nutné nahlížet v kontextu změn v historickém rozšíření druhů. Například počty a rozšíření druhů jako je vlk nebo rys dramaticky klesaly po několik století až do první poloviny 20. století. Nynější obnovení populací těchto druhů je tedy nutné posuzovat s opatrností, protože populace zdaleka ještě nedosáhly dřívější početní úrovně nutné pro dlouhodobé přežití druhu.

"Díky evropským směrnicím o ptácích a prostředí došlo k regulaci lovu, k ochraně druhů i k systematické ochraně prostředí. Do ochrany přírody se cíleně investuje. Evropská ochrana přírody však stále pokulhává v ochraně druhů široce rozšířených, ohrožovaných plošnými změnami v krajině, především v zemědělství. Výsledky studie Wildlife Comeback ukazují, že pomocí dostatečných zdrojů a úsilí je možné populace ohrožených druhů obnovovat, že ochrana přírody v Evropě má smysl," uzavírá Vermouzek.

Kontakty

Kontakt v Česku: Česká společnost ornitologická, Petr Voříšek, 774 502 804

For more information please contact Smita Singh on 0207 449 6288 or email smita.singh@zsl.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů