Novela odpadových vyhlášek v meziresortu

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášek k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

1. října 2013
Novela odpadových vyhlášek v meziresortu

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Ministerstvo životního prostředí aktuálně předalo novelu vyhlášek č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady do vnějšího připomínkového řízení. Hlavním důvodem novelizace je návaznost na tzv. ekoaudit legislativy životního prostředí a na již schválenou ekoauditovou novelu zákona o odpadech, která nabývá účinnosti už 1.10.2013.

Aktuální novely vyhlášek řeší například tyto důležité věci:

  1. Upravuje se základní popis odpadu ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., a to způsobem, který omezuje administrativní náročnost a je lépe vhodný pro využití v praxi.
  2. Novelou vyhlášek je řešena otázka změn v zařazování odpadů dle kategorií v návaznosti na proběhlou změnu § 6 zákona o odpadech. Důležité upozornění je, že zařazování odpadu bude nově s odkazem na evropské nařízení o CLP č. 1272/2008 ES (tento postup nahrazuje zařazování dle ekoauditovou novelou zrušené přílohy č. 5 zákona).
  3. Dále upozorňujeme na změnu v označování odpadu, u kterého byly vyloučeny nebezpečné vlastnosti - vyhláška nyní přímo stanovuje, že takovýto odpad se zařazuje jako "N/O" (důležité - neplést s "O/N" - to je pro jiný případ).
  4. Zařazování autovraků do kategorie "O" i bez hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
  5. Specificky jsou stanoveny povinné části POH obce.

Novela vyhlášek zaslaných nyní do vnějšího připomínkového řízení je i s důvodovou zprávou k dispozici zde:

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi.pdf [ 72.35 kB ]

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi-duvod.pdf [ 134.07 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů