zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly

02.10.2013
Voda
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly

K možnosti státního podniku Povodí provádět technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie spravovanými jiným státním podnikem Povodí.

Podle výkladu sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství č. 95 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Technicko-bezpečnostní dohled (dále jen "TBD") nad vodními díly upravují ustanovení § 61 a 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle nichž jsou vodní díla rozdělena do I. až IV. kategorie podle míry rizika, které by mohlo hrozit při narušení stability vodního díla. Nejvyššími stupni jsou z hlediska TBD I. a II. kategorie. Podle § 61 odst. 9 vodního zákona může TBD nad vodními díly I. až III. kategorie vykonávat pouze odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství. Státní podniky Povodí (dále jen "Povodí") mají v současné době právo hospodaření k 23 vodním dílům I. kategorie a k 67 vodním dílům II. kategorie ve vlastnictví státu. Jak dále vyplývá z ustanovení § 61 odst. 9 věty druhé vodního zákona, je-li odborně způsobilá osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm vykonávat TBD sama a zpracovávat pro něj program TBD. Podle ustanovení § 126 odst. 1 vodního zákona je přitom pojem "vlastník" chápán v širším slova smyslu, než v jiných právních předpisech, neboť se jím rozumí i ten, komu svědčí právo hospodaření, a stejně tak i uživatel, na nějž byla ze strany vlastníka přenesena určitá oprávnění. Z tohoto důvodu je nepochybné, že Povodí nemůže vykonávat TBD na tom díle I. a II. kategorie, ke kterému má současně právo hospodaření.

Závěr

Je-li státní podnik Povodí pověřenou osobou ve smyslu § 61 odst. 9 vodního zákona, je oprávněn provádět TBD nad vodními díly I. a II. kategorie všech vlastníků včetně vodních děl I. a II. kategorie ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit jiný státní podnik Povodí.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí