Pomůcky pro výběr efektivního automobilu

2. listopadu 2013
Pomůcky pro výběr efektivního automobilu

Jako vodítko při rozhodování, jaký (ne)efektivní vůz si pořídit, můžete dnes využít několika pomůcek.

Výrobci automobilů jsou dnes povinni u nových osobních vozidel při jejich prodeji uvádět vedle spotřeby paliva i množství produkovaných emisí CO2 na ujetý kilometr.

Tento ukazatel bezpečně a názorně vyjadřuje, do jaké míry je vůz (ne)hospodárný. Nejméně hospodárné automobily (sportovní, off-roady, velkoprostorová SUV či MPV) vykazují emise 200 i 300 g na ujetý kilometr, zatímco nejúspornější modely (dieselové, hybridní) klidně pod 100 g/km. Průměr trhu se dnes pohybuje mnohem výše, ale výrobci jsou v Evropě tlačeni do roku 2015 k průměrné hodnotě jimi vyráběných vozidel pro evropský trh 120 až 130 gramů CO2 na kilometr a do roku 2020 pravděpodobně dokonce pod 100 gramy na ujetý kilometr. Hranici 130 g/km pro představu odpovídá spotřeba max. 5,6 litrů benzinu či 4,8 litrů nafty na 100 km.

Výrobci musejí informace o emisích CO2 uveřejňovat ve formě štítku na viditelném místě. Přestože předepsaný štítek nemá zavedeny energetické třídy (jako u domácích spotřebičů), některé země kategorizaci vozů do energetických tříd dle jejich emisní náročnosti již do národní legislativy zavedly (např. Belgie, Francie, Nizozemí či Velká Británie).

Buď je energetická třída stanovena uplatňováním jednotného rozdělení absolutní výše emisí CO2 na ujetý kilometr, jež je aplikováno pro všechny vozy bez rozdílu (případ Velké Británie, viz ukázka energ. štítku níže), nebo je vypočtena na základě zohlednění emisní náročnosti daného vozu ve vztahu k průměru své kategorie (míněno např. ve střední třídě) či jeho hmotnosti (případ Německa, viz internetové stránky německého autoklubu VCD).

Vedle unifikovaného štítku jsou pak dnes současně státní orgány v členských zemích EU povinny zabezpečit, aby při rozhodování o koupi vozidla měli zákazníci možnost si přečíst tzv. "Průvodce ekonomikou provozu vozidla co do spotřeby pohonných hmot a emisí CO2", který mj. má obsahovat seznam 10 nejúspornějších osobních vozidel dostupných v dané zemi na trhu. V ČR je možné tento seznam nalézt na internetových stránkách ministerstva dopravy (poslední aktualizace k 1. 4. 2011).

Obdobný seznam "top 10" úsporných modelů prodávaných na trzích v Evropě byl pak rovněž vytvořen v rámci iniciativy www.topten.eu. Zde však výše emisí CO2 na ujetý kilometr byla jedním z dílčích sledovaných charakteristik (60 % váha) a pozornost byla věnována také ostatním parametrům, jako jsou hlučnost vozu, výše zdraví poškozujících emisí (tuhých částic, oxidů dusíku, uhlovodíků a karcinogenních látek) a míra negativního vlivu na (živou) přírodu. Výsledné hodnocení je pak nazýváno jako tzv. "Eco rating" a na stránkách je možné nalézt aktualizované pořadí deseti vozů s nejlepším hodnocením pro každou kategorii osobních vozidel (mini, malé, kompaktní, střední, vyšší střední, vany pro 5 osob, vany pro 6 a více osob).

Na trhu je dnes tak možné si pořídit osobní vůz se spalovacím motorem a emisemi pod 100 gramy na ujetý kilometr, což se před několika lety zdálo jako technicky nemožné

ZDROJ: www.uspornajizda.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů