Sobota, 28. ledna 2023

Kupování biopotravin vrací život do naší krajiny

Podle statistiky u nás hospodaří už bezmála 4 000 ekologických zemědělců...

Kupování biopotravin vrací život do naší krajiny

Na bezmála půl milionu hektarů půdy [1] v poslední říjnový den hospodařily skoro čtyři tisíce českých ekologických zemědělců [2].

Hnutí DUHA proto připomnělo, že nakupování biopotravin od ekologických zemědělců pomáhá vracet život do krajiny.

Vědci z univerzity ve švédské Uppsale dali dohromady všechny studie, které porovnávaly rozmanitost zvířat a rostlin v krajině, kde se hospodaří ekologickým a průmyslovým zemědělstvím. V průměru ekologické statky zvyšují bohatství fauny a flóry na venkově o 30 % [3]. Vyskytuje se na nich také až o 72 % více přírodních a polopřírodních biotopů [4].

Na ekofarmách navíc žije více užitečných živočichů, kteří loví škůdce. Naopak počet býložravého hmyzu a škodlivých druhů je stejný jako na průmyslových farmách [1, 4].

Pěstování bez pesticidů a průmyslových hnojiv také chrání půdu a život v ní. Více než dvacetileté pozorování ve Švédsku například ukázalo, že rostliny na ekologických polích dokážou lépe využít živiny ze země, a to o 40 % [5].

Větší rozmanitost krajiny vzniká díly pravidlům ekologického zemědělství: šetrnému organickému hnojení místo průmyslových hnojiv, střídání plodin namísto několikaletých monokultur, zákazu toxických pesticidů nebo většímu množství mezí, mokřadů, luk a další rozptýlené zeleně.

Hnutí DUHA v červenci představilo výsledky testování, podle kterého šest z deseti Čechů mělo v moči nebezpečný pesticid glyfosát [6]. V zemědělství se používá - většinou pod značkou Roundup - například k dosoušení řepky, kukuřice, slunečnice a dalších plodin před sklizní (tzv. desikace).

Biopotraviny mohou spotřebitelé nakoupit také přímo od farmáře. Pomůže jim v tom online adresář Hnutí DUHA na stránkách potraviny.cz. Databázi farmářů je možné stáhnout i do mobilních telefonů (www.hnutiduha.cz/aplikace).

Klára Havlová z Hnutí DUHA řekla:

"Podle aktuální statistiky jsou už u nás téměř čtyři tisíce biozemědělců, kteří hospodaří na bezmála půl milionu hektarů půdy. Prospívají tak nejen našemu zdravému jídelníčku, ale i zdravé přírodě a krajině."

"Biopotraviny vracejí život do krajiny. Kupováním zboží z ekologického zemědělství můžeme pomoci tomu, aby mezi poli a loukami zpívalo více ptáků, poletovalo více motýlů a kvetlo více květin. Navíc dlouhodobé studie zjistily, že ekologické zemědělství pomáhá ozdravit a vylepšit ornou půdu a produkuje zdravé potraviny."


Kontakty:

Klára Havlová, spotřebitelský program, 775 731 431, klara.havlova@hnutiduha.cz Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů