Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství

8. listopadu 2013
Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství
Název zakázky:

Rozšíření odděleného sběru odpadů v regionu Uh.Brod a rozšíření kapacity kompostárny

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Dopravní prostředky a příslušenství

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Jedná se o dodávku technického vybavení pro rozšíření separace odpadů. Konkrétně se jedná o:
A. Kontejnerový nosič s vlekem a HR 1 ks
B. Kontejnery 30 m3 6 ks

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (08:00)

Název zakázky:

Skládkování směsného komunálního odpadu na roky 2014-2017

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby bezpečného uložení (skládkování) směsného komunálního odpadu na skládce ve vlastnictví či správě uchazeče, a to za splnění veškerých legislativních norem platných a účinných pro poskytnutí daného druhu služby. Jedná se o službu odebrání a skládkování směsného komunálního odpadu na pevné období od 02.01.2014 do 31.12.2017. Směsný komunální odpad (SKO) je produkován z města Rýmařova a jeho okolí a bude svážen prostřednictvím zadavatele. Předpokládané množství směsného komunálního odpadu na skládkování během 4 let činí 12 tis. tun. Spádovost svozové oblasti nebude mít na předmět VZ vliv.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (10:00)

Název zakázky:

Svoz a likvidace odpadů TSHK v letech 2014-2017

Číslo ve věstníku:
367846
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky - rámcové smlouvy je poskytování služeb odpadového hospodářství (dále i jen jako "služby") pro TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, tj.
1. převzetí a odstranění směsného odpadu (přímo ze svozové techniky TSHK),
2. svoz a odstranění směsného odpadu komunálního a komunálnímu podobného a jejich separovaných složek,
3. převzetí a likvidace nebo využití vyjmenovaných druhů nebezpečných odpadů (kategorie N) pocházejících z činnosti TSHK,
4. převzetí a likvidace nebo využití vyjmenovaných druhů ostatních odpadů (kategorie O) pocházejících z činnosti TSHK,
to vše na území města Hradec Králové, a to na základě uzavřené rámcové smlouvy na dobu celkem 4 kalendářních roků s jedním uchazečem,

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 30.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (12:00)

Termín otevírání obálek: 25.11.2013 (12:30)

Název zakázky:

VZ - Nebezpečný odpad - odvoz a likvidace

Číslo ve věstníku:
368778
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je "Likvidace nebezpečného odpadu produkovaného v Ústřední vojenské nemocnici"
Místem plnění této veřejné zakázky
jsou lůžková oddělení, ambulance, laboratoře a ostatní provozy v areálu Ústřední vojenské nemocnici -Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 162 00 Praha 6 - Břevnov a detašované pracoviště v Nemocnici v Lounech a.s., Rybaltova ul. 1400, 440 37 Louny.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 27.11.2013 (09:00)

Termín otevírání obálek: 27.11.2013 (09:30)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů