Úterý, 26. září 2023

Utajovaná skandální studie: ministři životního prostředí Chalupa a Podivínský chtějí nahradit recyklaci spalovnami - Evropě navzdory

Utajovaná skandální studie: ministři životního prostředí Chalupa a Podivínský chtějí nahradit recyklaci spalovnami - Evropě navzdory

Ministerstvo životního prostředí vedené ministry Chalupou (ODS) a Podivínským (KDU-ČSL) již od srpna 2011 systematicky plánuje nahradit recyklaci spalovnami. Přichází s tím utajovaná studie ministerstva, kterou od něj Hnutí DUHA právě získalo po řadě dosud marně opakovaných žádostí.

Skandální studie počítá s tím, že množství odpadů, které končí na skládkách a ve spalovnách, se má zvýšit o 20 % oproti současnému stavu, přestože posledních deset let vytrvale klesá. Studie rovněž počítá s poklesem recyklace komunálních odpadů ze současných cca 30 % na pouhých 24 % v roce 2020, ačkoli v ní patříme k horšímu evropskému průměru. Většina zbylých odpadů by měla být spálena ve čtrnácti nových spalovnách za 60 miliard korun [1].

Úředníci MŽP tedy neplánují zlepšovat domácnostem recyklační služby a zvýšit recyklaci na úroveň Rakouska, Německa nebo Belgie a dalších vyspělých zemí. Česká republika nemíní zvyšovat třídění a recyklaci, jak požaduje legislativa [2] a plány Evropské unie [3], ale vydává se opačným směrem.

Úředníci ministerstva životního prostředí plánují, že výstavbu nových spaloven podpoří patnácti miliardami korun (cca 5 000 Kč na průměrnou domácnost) z nových evropských fondů. Na provoz spaloven by pak zaplatili spotřebitelé každoročně v dotované ceně elektřiny navíc 1,3 miliardy korun. Spalování přitom představuje jednoznačně materiálově, energeticky, ekonomicky, ekologicky a zdravotně podstatně horší řešení než recyklace.

Evropská komise přitom začátkem října 2013 napsala, že dotace z evropských fondů by ČR měla soustředit na snížení produkce odpadů, opakované použití a zvýšení recyklace [8]. Sázka na spalovny postavené z prostředků evropských fondů se přitom politikům už jednou nevyplatila. Z tří plánovaných projektů spaloven v Karviné, Mostě a Chotíkově u Plzně nedostal dotaci z Evropské komise ani jeden a všechny čelí soudním žalobám. Ministerstvo životního prostředí tak zřejmě přijde o 3,6 miliard korun, které namísto recyklace vyčlenilo na výstavbu spaloven [9]. Ministři se ovšem zjevně nepoučili a pouštějí se do rizika znovu.

Získaná studie byla podkladem pro další politické dokumenty, které již Hnutí DUHA a další ekologické organizace dříve kritizovaly: Akční plán pro biomasu [4], Aktualizovaná státní energetická koncepce [5], první návrh Plánu odpadového hospodářství [6], Politika druhotných surovin [7] a nyní i příprava Operačního programu životní prostředí na roky 2014-2020. Obsah Operačního programu životní prostředí však musí vláda obhájit před Evropskou komisí. Se studií plánující pokles naší již beztak nízké recyklace však Operační program životní prostředí obhájí pouze stěží.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

"Ministři Chalupa (ODS) i Podivínský (KDU-ČSL) stále opakují, že recyklaci podporují a že je u nich na prvním místě. Ministerstvem půl roku tajená skandální studie, kterou nám v rozporu se zákonem až dosud odmítalo vydat, přitom ukazuje, že jim podřízení úředníci dělají pravý opak. Ministři buď médiím lžou, nebo svůj úřad nezvládají řídit. Obojí je neslučitelné s pozicí ministra životního prostředí."

Kontakty:

Ivo Kropáček, program Odpady, telefon 604 207 302, email ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Studie k dispozici zde: www.hnutiduha.cz . K plánovanému nárůstu množství odpadů a plánované míře recyklace viz.tabulka a obrázek číslo 3 na straně 20. K množství nových spaloven viz poslední odstavec na straně 133.

[2] článek 4 směrnice EU č. 98/2008, o odpadech

[3] Plán Evropské komise pro Evropu účinněji využívající zdroje obsahuje cíl "Energetické využití odpadů je omezeno pouze na nerecyklovatelné suroviny, skládkování je virtuálně eliminováno a vysoká kvalita recyklace je zajištěna"

[4] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 10. 5. 2013: www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-opet-mystifikuje-novinare-verejnost-tentokrat-s-tridenim-odpadu

[5] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 10. 6. 2013: www.hnutiduha.cz/aktualne/jen-do-zitrka-je-mozne-pripominkovat-aktualizaci-statni-energeticke-koncepce

[6] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 25. 9. 2012: www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-planuje-vice-odpadu

[7] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 15. 10.2013: www.hnutiduha.cz/aktualne/ciencala-s-podivinskym-chteji-skoncovat-s-recyklaci

[8] viz Pozice Evropské Komise z října 2013: www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/11/cz_pa_-_informal_observations_-_part_i_ii_final.doc.pdf_signed.pdf, na straně 15 stojí: "In line with the 7th

Environmental Action Programme energy recovery should be limited to nonrecyclable

waste (and therefore limited to few installations)..."

[9] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 19. 4.2013: www.hnutiduha.cz/aktualne/venuje-ministr-chalupa-tunelarum-37-miliardy

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů