Úterý, 26. září 2023

Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství

Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství

Komunální zametací vůz - POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. II

Kategorie

Auto-moto, doprava, Odpadové hospodářství, ekologie,
Auto-moto, doprava -> Dopravní prostředky
Dopravní prostředky -> Úklidové

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu čistící komunální techniky - samosběrný zametací stroj s odnímatelnou nástavbou.


Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 26.11.2013 (10:00

Název zakázky:

Svoz a odstranění odpadu 2014/15 - Šestajovice

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na pravidelný svoz a odstranění odpadu v Obci Šestajovice na rok 2014 a 2015.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 26.11.2013 (10:00)

Název zakázky:

VZ - Nebezpečný odpad - odvoz a likvidace

Číslo ve věstníku:
368778
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je "Likvidace nebezpečného odpadu produkovaného v Ústřední vojenské nemocnici"
Místem plnění této veřejné zakázky
jsou lůžková oddělení, ambulance, laboratoře a ostatní provozy v areálu Ústřední vojenské nemocnici -Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 162 00 Praha 6 - Břevnov a detašované pracoviště v Nemocnici v Lounech a.s., Rybaltova ul. 1400, 440 37 Louny.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 27.11.2013 (09:00)

Termín otevírání obálek: 27.11.2013 (09:30)

Název zakázky:

Celkové zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Chrást

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Plzeňský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu a separovaného odpadu (dále jen "odpadu") pro Obec Chrást po dobu 2 let , dále provozu sběrného dvora a pronájem odpadních nádob na komunální a separovaný odpad a pronájem objemných kontejnerů.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 12.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 27.11.2013 (10:00)

Termín otevírání obálek: 27.11.2013 (10:15)

Název zakázky:

Dodávka štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů v rámci projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Bakově nad Jizerou"

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů. Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je menší štěpkovač a velkoobjemové kontejnery. Jedná se o pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů určených pro likvidaci bioodpadu ve městě Bakov nad Jizerou.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 11.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 27.11.2013 (11:00)

Název zakázky:

Zajištění sběru, svozu a zneškodněni odpadů v městysu Kovářská

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
Předmětem služby v rámci zakázky je zajištění sběru, svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Kovářská v rozsahu uvedeném v příslušné smlouvě, jejíž návrh je přílohou č. 4 této ZD (dále jen také "Smlouva") a v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 11.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 27.11.2013 (15:00)

Název zakázky:

Výstavba sběrného dvora odpadů - Železná Ruda

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie, Stavebnictví a související činnosti,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní
Stavebnictví a související činnosti -> Pozemní stavby

Lokalita:

Plzeňský kraj

Popis:
Plněnín veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora ve městě Železná Ruda včetně dodávky vybavení.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 12.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 28.11.2013 (09:00)

Termín otevírání obálek: 28.11.2013 (09:05)

Název zakázky:

SVOZ A SEPARACE BRO NA SEVERNÍM ROKYCANSKU

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je dodávka technologického souboru, který zajistí svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v daném území.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 29.11.2013 (18:00)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů