ZNÁME VÍTĚZE JIHOMORAVSKÉ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ

22. listopadu 2013
ZNÁME VÍTĚZE JIHOMORAVSKÉ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ

Již po jedenácté uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání Soutěž studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Letos soutěžilo 29 účastníků z různých vědeckých oborů z celkem 12 fakult 6 vysokých škol. Ve středu 20. listopadu 2013 byli vyhlášeni výherci na slavnostní studentské konferenci.

Odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru v letošním ročníku soutěže hodnotila celkem 29 prací, z toho 10 bakalářských a 19 magisterských. Spektrum témat bylo skutečně široké - od atomové spektrometrie či fylogenetiky přes ekonometrické modely až po návrh atlasu či environmentální souvislosti života v klášteře.

V kategorii diplomových prací se nejlépe umístila Jana Zuntychová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity s tématem Suburbánní výstavba jako obytná krajina. Jádrem práce je unikátní pojetí suburbánního prostoru na příkladu brněnského Útěchova. Obsahově i myšlenkově zdařilá práce přináší přenositelné řešení problému suburbánní sídelní kaše, se kterým se potýká snad každá obec, městys i město (nejen) v zázemí Brna. V kategorii bakalářských prací uspěla Eliška Nekvapilová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s tématem Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk. Autorka předložila vyzrálý text postavený na mimořádném rozsahu práce v terénu, založené na aplikaci nové metody pro oslabení růstu trav při obnově květnatých luk. Výsledky této práce jsou přenositelné na jiné lokality v Jihomoravském kraji.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 20. listopadu 2013 od 9 hodin v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na studentské konferenci. Ceny výhercům předal radní Ing. Jaroslav Parolek. Ocenění absolventi následně prezentovali své práce a výsledky, ke kterým dospěli.

"Vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených prací udělila komise hodnotitelů čtyři zvláštní ceny, tedy nejvíce za dobu konání soutěže. Deset udělených cen si rozdělili studenti šesti fakult čtyř vysokých škol," uvádí koordinátor soutěže Jan Trávníček z Lipky. "Těší nás vysoký zájem studentů i to, že letošní ročník přilákal také studenty jiných než jen jihomoravských univerzit, zastoupena byla rovněž Olomouc a České Budějovice. Současně je třeba vyzdvihnout kvalitu přihlášených prací - hodnotitelé letos označili dvě třetiny přihlášených textů za vynikající," doplnila Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Soutěž pro studenty vysokých škol každoročně pořádá Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání a Ekologickým institutem Veronica.

Kontakt: RNDr. Jan Trávníček, koordinátor soutěže, jan.travnicek@lipka.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů