Fiasko s eurofondy se může opakovat, Češi mají nejhorší strategii

25. listopadu 2013
Fiasko s eurofondy se může opakovat, Češi mají nejhorší strategii

Česká republika dosáhla nejnižšího skóre v hodnocení strategií [1] pro
využití evropských fondů v příštím sedmiletém období. V Dohodě o
partnerství [2], která bude řídit veškeré investice z fondů EU, chybí jasná
strategie, jak snížit spotřebu energie, zlepšit recyklaci nebo rozumně
využívat obnovitelné zdroje. Podle nevládní organizace CEE Bankwatch
Network tak Česká republika společně s Bulharskem dopadla nejhůře z 8
hodnocených nových států EU.

V Dohodě o partnerství, kterou uzavírají Unie a členský stát, připravila
česká vláda místo jasné strategie v energetice a životním prostředí opět
tradiční slepenec investic v zájmu velkých firem. Podobná snaha využít
evropské fondy pro uspokojení neprůhledných zájmů přitom stála i za
fiaskem v současném období: Evropská komise neschválila žádný z
projektů financování výstavby spaloven odpadu. České republice tak
propadne 6 miliard Kč na tuto oblast, přitom peníze na malé projekty
separovaného sběru nebo recyklační linky chybí. I v nové Dohodě chce ČR
využít fondy pro spalovny, Komise nám přitom vytýká, že se
nedostatečně zaměřujeme na recyklaci a znovuvyužití odpadu.

"Česká republika tvrdí v Dohodě o partnerství, že chce pomocí
evropských investic snižovat spotřebu energie a nezatěžovat životní
prostředí. Ve skutečnosti ale nemáme jasnou strategii, co, jak a proč
budeme financovat. Dohoda je spíš slepencem řady zájmů než jasným
plánem, jak přeměnit Česko na moderní, energeticky účinnou
ekonomiku. Všimla si toho i Evropská komise." [3] upozorňuje Ondřej
Pašek, český zástupce CEE Bankwatch Network

V oblasti energetiky chce Česká republika podpořit rozumný rozvoj
obnovitelných zdrojů. Známý průšvih s finanční podporou velkých
solárních parků s neprůhlednými investory ale nebyl zřejmě dostatečným
poučením. Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK) totiž bude podporovat obnovitelné zdroje
pouze ve firmách, a to včetně velkých. Naopak podpora pro obecní
projekty zpracování biomasy, pro solární panely na střechách domů nebo
pro větrné elektrárny v majetku spolku několika obcí zcela chybí. V
Dohodě o partnerství úplně chybí zdůvodnění toho, jaké obnovitelné
zdroje a proč mají evropské fondy financovat, OPPIK se bez jasného
zdůvodnění omezuje na na biomasu, bioplyn a vodní elektrárny.
Tisková zpráva CEE Bankwatch Network

Strategické zaměření chybí také u úspor energie. Nejvyšší potenciál úspor energie se v ČR skrývá v
zateplování obytných domů a veřejných budov. Projekty z evropských fondů, třeba zateplení školy
v Praze - Slivenci, přitom mohou snížit spotřebu energie až o 90%. Nevládní organizace spočítaly,
že v České republice je vhodné pro energetické renovace budov investovat z fondů EU 10 miliard
Kč ročně. Dohoda o partnerství sice úspory energie v budovách zmiňuje, nestanovuje ale ani
finanční, ani věcný cíl. Místo jasně cíleného programu se tak může stát, že peníze budou
směřovat do projektů bez jasných přínosů, jak se tomu dělo i v minulosti.

"Potřebujeme financovat takové projekty, které nám budou peníze šetřit, ne ty, které nepřinesou
žádné hmatatelné výsledky. V energetice je to jasné - největí úsporu energie i peněz nabízí
zateplování obytných domů. Obnovitelné zdroje lze z evropských fondů podpořit i bez dalšího
zvyšování cen energie, je třeba se ale zaměřit na projekty občanů a obcí, ne znovu sypat peníze
neprůhledným firmám." dodává Ondřej Pašek.

[1] CEE Bankwatch Network: Are Eastern Europe's spending plans climate friendly?
bankwatch.org
[2] MMR: Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020, červen
www.strukturalni-fondy.cz
Tato červnová verze je již zastaralá, na požádání zašleme verzi z listopadu, která ovšem není
zveřejněna na stránkách MMR.
[3] V říjnu zaslala Evropská komise do České republiky své připomínky k Dohodě o partnerství.
Konstatuje mimo jiné: "The text of the problem analysis is rather heterogeneous. The "problem
areas" are overlapping in many instances as concerns the analysis and identification of
shortcomings without clear distinction of effects relevant to the concerned problem
area (e.g. education and labour market, social inclusion and R&D, energy
efficiency in environment and competitiveness etc.)."
www.hnutiduha.cz
_informal_observations_-_part_i_ii_final.doc.pdf_signed.pdf

Kontakt:
Ondřej Pašek
CEE Bankwatch Network
zástupce nevládních organizací v přípravě OP Životní prostředí
608 381 602
ondrej.pasek@bankwatch.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů