Říčka Bílovka začne opět meandrovat

12. prosinece 2013
Říčka Bílovka začne opět meandrovat

Revitalizace dolního toku říčky Bílovka, levostranného přítoku Odry, dokončená letos v říjnu díky podpoře z OP Životní prostředí, vrátila toto území do téměř původního stavu.

Především se na ploše 1,6 km2 zvýšila retenční schopnost krajiny a v lokalitě se obnovily i mokřadní ekosystémy. Náročnost stavby dokládá fakt, že v zájmovém území bylo navrženo hned 13 nových technických objektů. Hlavním z nich je rozdělovací objekt na Bílovce. Říčka totiž byla původně sváděna do přímého koryta ústícího do Odry. Nově je v délce 2,5 km rozdělen průtok mezi původní regulované koryto a dochované neregulované koryto. Tím vznikají periodicky se opakující tůně nutné pro rozvoj specializovaných biotopů.

Jak uvedl Čestmír Kus, jednatel ostravské firmy Talpa-RPF, která zajistila projektovou část stavby, bylo dále zpevněno a s využitím starých katastrálních map nově vymodelováno koryto v lukách, aby se časem dosáhlo dokonalého meandrického procesu. Rozebraly se oderské a bílovické hráze, jež dříve sloužily k ochraně před povodněmi. Dnešní koncepce je založena na přirozeném zaplavování luk při jarních a podzimních záplavách; soustava rybníků je chráněna místním navýšením rybniční hráze.

Protože šlo o stavbu v CHKO Poodří, bylo nutné zohlednit ochranu hnízdících ptáků a přemístit odtud ryby a obojživelníky. Pracovníci stavební firmy proto byli ekology proškoleni ve sběru žab a sami zajišťovali jejich transfer do neohrožené části oblasti. Ke kácení stromů se vyjadřovali i ornitologové - a pokud to hnízdění ptáků vyžadovalo, byla stavba dočasně zastavena. Pokácené stromy zůstaly v lokalitě, aby tam zetlely a staly se útočištěm pro hmyz. Revitalizaci stavebního území prospělo i jeho zatravnění původní travní směsí z oblasti Valašska.

Také podle Ing. Luďka Černockého, místopředsedy představenstva společnosti Rovina, a. s., byl projekt velmi náročný a vyžadoval neustálou koordinaci. Musely se totiž zohlednit požadavky investora stavby Po-vodí Odry i CHKO Poodří.


Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří

Investor: Povodí Odry, s. p.

Zhotovitel stavby: Sdružení Rovina - Talpa - RPF

Podpořeno: z OPŽP, prioritní osa 6, XIV. výzva

Celkové náklady: 58,899 mil. Kč

Celkové uznatelné náklady: 48,868 mil. Kč

Celková výše podpory: 46,424 mil. Kč

Délka regulované Bílovky: 2500 m

Úsek revitalizace: 4500 m

Zhotovené technické objekty: rozdělovací objekt na Bílovce, zprůchodnění jezu, výstavba rybích přechodů, propustky pro obsluhu celého území, rozebrání levobřežní hráze Bílovky, výsadba zeleně po celém území

ZDROJ: OPŽP, POVODÍ ODRY, S. P.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů