Občané obce Horní Moštěnice budou platit méně za odpad, třídění se jim vyplatilo

9. prosinece 2013
Občané obce Horní Moštěnice budou platit méně za odpad, třídění se jim vyplatilo

Zastupitelé obce Horní Moštěnice se rozhodli snížit místním občanům poplatek za odstraňování odpadů v roce 2014 ze současných 500 Kč na 400 Kč. Obec totiž díky novému systému třídění odpadů již dva roky nedoplácí na odstraňování odpadů a tak se rozhodla snížit občanům poplatek.

Nové vedení obce, které bylo zvoleno před třemi lety, zcela zásadním způsobem změnilo systém nakládání s odpady v obci Horní Moštěnice. Ten nyní obci přinesl významné úspory v obecním rozpočtu.

Podle informací od starosty obce Ing. Vladimíra Martínka doplácela obec Horní Moštěnice v roce 2011 ze svého rozpočtu 320 tisíc Kč za odstraňování odpadů. V roce 2012 již naopak uspořila 355 tisíc Kč a podle předběžného výhledu letošního roku to vypadá, že letos uspoří dokonce 550 tisíc Kč.

Podle starosty obce k tomu přispělo několik věcí. Na jaře roku 2011 obdržela obec dotaci od Státního fondu životního prostředí na pořízení mobilního strojního vybavení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Spolu s tímto rada obce zřídila centrální sběrné místo odpadů v řízeném režimu pro příjem veškerých druhů odpadů. Současně byla rozšířena síť sběrných míst tříděného odpadu v obci z původních dvou na sedm míst.

Další dotaci na nákup 10 kontejnerů, které jsou využívány pro svoz biologicky rozložitelných odpadů, získali spolu s ostatními obcemi mikroregionu Moštěnka prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka.

Hlavním faktorem, který měl největší podíl na úspoře obecních nákladů, byl podle starosty obce aktivní přístup většiny občanů ke třídění odpadů. Zatímco v roce 2010 připadalo na jednoho občana 31,5 kg vytříděného odpadu, v roce 2012 už to bylo 53,8 kg a v letošním roce je reálný výhled kolem 71kg na občana obce.

Vzhledem k tomu, že celostátní průměr je 43 kg vytříděného odpadu na občana, jedná se o výborný výsledek, který řadí obec Horní Moštěnice mezi nejlepší obce v třídění odpadů v Olomouckém kraji. Občané obce budou proto v příštím roce odměněni za příkladné třídění odpadů tím, že zaplatí o 100 Kč méně než letos.

Jiří Šafránek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů