Čtvrtek, 8. prosince 2022

I pro malé provozovatele platí povinnost třídění a recyklace odpadů! Může vám hrozit poměrně tučná pokuta!

13. ledna 2014
I pro malé provozovatele platí povinnost třídění a recyklace odpadů! Může vám hrozit poměrně tučná pokuta!

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí touto cestou na základě vlastních provedených kontrol upozorňuje všechny podnikatele, tj. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu nebo zápisu v obchodním rejstříku, na povinnost plnění původce odpadů dle § 16 především povinností uvedených v písmenu c, a e, uvedeného paragrafu zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zkráceně: povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

Pokud Vám vznikají například plastové obaly, papírový odpad nebo sklo, jste povinni toto shromažďovat odděleně a v žádném případě neodevzdávat do komunálního odpadu. K zajištění převzetí vytříděných odpadů je nutno míti uzavřenu smlouvu se společností, která má oprávnění k převzetí odpadu do svého vlastnictví!!

V případě, že toto původce odpadů neplní, hrozí mu ze strany Magistrátu města České Budějovice - odboru ochrany životního prostředí pokuta v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Případné dotazy směrujte na Ing. Šimůnka či Ing. Růžičkovou z odboru ochrany životního prostředí.

Odpadní vody z provozů mají své limity aneb co by měla vědět veškerá stravovací zařízení, hotely, restaurace, školy, rychlá občerstvení, nemocnice, pečovatelské domy, vojsko, výrobny lahůdek, masokombináty a další.

Když si pustíte vodu z kohoutku, očekáváte automaticky kvalitní čistou tekutinu. Kolik energie a procesů se v ní skrývá, než ji použijete, možná ani netušíte. Denně se jí na naší planetě spotřebuje nepředstavitelné množství a někde se jí citelně nedostává, jinde zase přebývá. Po jejím použití ve všech možných procesech z domácností i průmyslu odchází jako odpadní voda, aby se opět vyčištěná dostala zpátky k člověku (celý text v PDF (29,3 kB)).

Odpadní voda má však také své emisní limity, které jsou dané legislativou a které se musí dodržovat. Pokud se Vás toto téma týká, přečtěte si více o projektu Biosystémy (25,1 MB).

Pozn. Tato pravidla platí v obecné rovině všude, nikoliv jen v Českých Budějovicích. Mnoho menších podnikatelů toto v podstatě ani netuší, nebo se domnívá, že to nějak obejde. POZOR!! Kontrolní orgány se na tyto věci zaměřují a hrozí vám poměrně veliká pokuta!!

ZDROJ:http://www.c-budejovice.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů