Popel z hodonínské elektrárny pomáhá ekologickým stavbám

Popel z hodonínské elektrárny pomáhá ekologickým stavbám

Elektrárna Hodonín spaluje v jednom ze svých bloků výhradně biomasu. Zbytky spalování nekončí na skládkách, veškerá produkce slouží k výrobě certifikovaných materiálů.

Společnost ČEZ, které patří hodonínská elektrárna, na svých webových stránkách uvádí, že jde o výrobu s minimálním dopadem na životní prostředí. Původně výhradně uhelná elektrárna, jež má za sebou více než padesátiletou historii, prošla koncem devadesátých let minulého století rekonstrukcí, po níž se emise škodlivých plynů snížily na desetinu. Problémy s ukládáním popelovin a odpadními vodami vyřešila dalším zpracováním těchto materiálů, které se dále využívají hlavně ve stavebnictví.

Emise dále klesly úpravou fluidních kotlů. Jeden z nich už pátým rokem spaluje výhradně biomasu. Ta se tak stala primárním palivem, zatímco hnědé uhlí se v hodonínské elektrárně využívá čím dál méně - především v zimních měsících pro zajištění stabilních dodávek tepla pro Hodonín a Holíč. Jde zejména o reakci na ukončení spalování lignitu, jehož dodavatel utlumil svou činnost.

Stoprocentně využité

Elektrárna Hodonín denně vyprodukuje desítky tun popelovin. Ty mají podle vedoucího řízení směnového provozu Tomáše Hlahůlka stoprocentní využití. Veškerý popílek z odlučovačů i popel z fluidních kotlů putuje do míchacího centra, kde se připravují certifikované směsi využitelné zejména ve stavebnictví. Kvalita se průběžně kontroluje v laboratořích elektrárny, složení a zdravotní nezávadnost se pravidelně ověřují nezávislým auditem nutným pro udělení certifikátu.

Elektrárny a teplárny v České republice vyprodukují ročně kolem 14 milionů tun tuhých odpadů. Ty se však díky dalšímu zpracování staly vedlejšími energetickými produkty, na skládkách jich dnes končí sotva pět procent. Popílek se využívá při výrobě betonů, cementu a suchých omítkových nebo zdicích směsí. Spolu s dalším produktem spalování - struskou, se rovněž uplatňuje při výstavbě komunikací, kde slouží ke zpevnění a stabilizaci terénu. Energosádrovec z odlučovačů je žádanou surovinou pro výrobu sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů.

Z Hodonína se expedují tři druhy certifikovaných produktů. Prvním z nich je tzv. ložový popel, který se připravuje z hrubé frakce odebírané ze dna fluidního kotle. Díky jeho struktuře využívají tento výrobek cihelny jako přídavnou surovinu do cihlářských výrobků. Další produkt, úletový popílek z fluidního spalování, taktéž odebírají hlavně cihelny.

Největší zájem je nicméně v posledních letech o certifikované stabilizáty s označením REHAS EHO a G-EHO. Jde o popelové malty, zvlhčenou směs ložového popela a úletového popílku, využívané pro výstavbu hrázových těles, vyrovnávání terénních nerovností, jako podložní materiál silnic a v neposlední řadě pro tzv. krajinotvorbu. Na rekultivaci úložiště Zbrod - skládku stabilizátu, elektrárna vynaložila do roku 2011 ročně okolo 23 mil. Kč.

Stabilizáty z hodonínské elektrárny našly rozsáhlé využití při stavbě protipovodňových hrází, které chrání obec Rohatec. "V tomto případě jde zřejmě o nejtrvalejší a nejvíce viditelný přínos elektrárny danému regionu," říká mluvčí společnosti ČEZ pro obnovitelné zdroje Martin Schreier.

Biomasa z místních zdrojů

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v Česku. Po řadě úprav a po modernizaci zaměřené na efektivnější výrobu tepla je dnes nejmenší uhelnou elektrárnou skupiny ČEZ. Na celkové výrobě elektřiny se s instalovaným výkonem 105 MW podílí méně než jedním procentem, teplem však zásobuje nejen Hodonín a jeho okolí, ale také slovenské město Holíč.

Dva fluidní kotle, každý o výkonu 132,5 MWt a s kapacitou 170 tun páry za hodinu, byly v elektrárně instalovány už při rekonstrukci v letech 1992 až 1997. Od ledna 2010 slouží jeden z nich výhradně ke spalování biomasy. V plném provozu spálí denně kolem 1000 tun dřevní štěpky a dalších materiálů rostlinného původu. Elektrárna odebírá tyto suroviny hlavně od několika regionálních dodavatelů z okruhu cca 30 km od elektrárny.

"Elektrárna Hodonín je největším producentem tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ. Ekologizace provozu se společně s odsířením elektrárny v 90. letech výrazně podepsala na zlepšení kvality ovzduší v celém regionu," připomíná Martin Schreier. Zařízení s instalovaným výkonem 30 MW může pokrýt zelenou elektřinou spotřebu padesáti tisíc domácností.

AUTOR: Blanka Růžičková
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů