Pouze 6 ministerstev splnilo usnesení vlády

Pouze 6 ministerstev splnilo usnesení vlády

Program obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla nebyl naplněn.

Před více než pěti lety, v prosinci 2008, rozhodla Vláda ČR, že do konce roku 2013 má činit podíl ekologických osobních a lehkých nákladních automobilů na celkovém vozovém parku státní správy nejméně 25 %. Plnila tím i jeden z úkolů Národního programu snižování emisí ČR. Státní správa měla tedy pět let na to, aby vozidla, která průběžně obměňuje, postupně nahrazovala za ta na ekologický pohon (aby nákup vozidel neměl vliv na státní rozpočet).

Státní správa tak měla mimo jiné jít příkladem, aby nákupem pro svoji potřebu povzbudila trh s čistými vozidly a aby svým přístupem deklarovala zájem o zlepšování ochrany životního prostředí.

"Bohužel po pěti letech fungování programu je stav takový, že v ČR jezdí sice už více než sedm tisíc vozidel na ekologický stlačený zemní plyn, ale ministerstva nevlastní takové vozidlo ani jediné, a přitom usnesení vlády většina ministerstev vůbec nesplnila," říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). Jedná se o ministerstvo vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, životního prostředí, dopravy a ministerstvo obrany. Před dvěma lety, při průběžném vyhodnocení, splnilo závazek dokonce jediné ministerstvo.

Finální vyhodnocení programu 2014

V součtu 3334 osobních aut a dodávek tvořilo začátkem letošního roku vozový park všech ministerstev. Z toho 11,92 % připadalo na "ekologicky přátelské" vozy (396 vozidel). Hranici 25 % překročilo pouze šest ministerstev.

Dalších 975 vozidel bylo ve službách ostatních státních úřadů a institucí. Podíl ekologických vozidel činil 25,54 % (249 vozidel). Hranici nesplnil Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší soud, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad a Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Celkem 499 osobních aut a dodávek provozovaly krajské úřady. Z toho 33,27 % činily ekologicky přátelské vozy (166 vozidel). Méně než 25 procent ekologických vozidel má už jen Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů