Zelená logistika v režii DB Schenker - auta na zemní plyn i ekologické terminály

13. května 2014
Zelená logistika v režii DB Schenker - auta na zemní plyn i ekologické terminály

Pro velké přepravní společnosti je ochrana životního prostředí zásadním tématem. Je obecně známo, že dopravní sektor se výraznou měrou podílí na tvorbě skleníkových plynů. Do popředí zájmu firem, jako je DB Schenker, se tak dostal zodpovědný přístup k životnímu prostředí a dlouhodobě usilování o udržitelný rozvoj svého podnikání. Ten stále častěji požadují i společensky odpovědní zákazníci a dnes mnohdy i samotné vlády.

Zelená logistika v režii DB Schenker klade důraz na ekologickou, zejména železniční přepravu, zvyšování energetické účinnosti skladů, zavádění moderních technologií, angažování zaměstnanců v projektech ochrany životného prostředí, a také odpovědnou spolupráci s obchodními partnery a zákazníky.

Že DB Schenker považuje udržitelný rozvoj podnikání za svou dlouhodobou prioritu, bylo formulováno již v takzvaném Programu na ochranu klimatu 2020. V jeho rámci si společnost kromě jiného stanovila i ambiciózní cíl snížit emise CO2 z přepravní činnosti o 20 % do roku 2020, přičemž za srovnávací základnu je bráno množství emisí CO2 vyprodukovaných v roce 2006. Do stejného roku pak chce DB Schenker zvýšit podíl využité energie z obnovitelných zdrojů o 75 %, k čemuž mají pomoci i větrné a solární panely, které firma vlastní. Do oblasti ekologie je zapracována i priorita snižování hluku.

Přeprava po železnici může ušetřit až 15 % nákladů
Jeden ze záměrů DB Schenker je provozovat trvale udržitelnou logistiku pomocí orientace na železniční a kombinovanou dopravu. Ta je navíc při správné optimalizaci nákladově výhodnější: železniční přeprava může oproti kamionové ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů. Naprosto zásadní je samozřejmě cílová destinace přepravy. Obecně platí, že čím delší je přepravní vzdálenost a čím větší je objem přepravovaného zboží, tím výhodnější je využít možností železnice. V současné době je tento typ logistického řešení preferovaný zejména v případě eurasijské přepravy, kde celý proces zabere o 2-3 týdny méně než při cestě po moři a je zároveň výrazně levnější než letecká přeprava.

Právě DB Schenker má přitom v eurasijské přepravě silnou pozici a úspěšně zde rozvíjí železniční přepravu kontejnerů z Číny. Přepravně zajímavá je zejména nová linka z čínského Zhengzhou do Hamburku, která vede přes Kazachstán a Rusko. Zákazníci z České republiky využívající toto spojení oceňují především zkrácení celkové doby přepravy door-door až na 25 dnů od nakládky v Číně po dodání v České republice. Naopak do Ruska zajišťuje DB Schenker pro závod Volkswagenu a Škody v Kaluze přepravu automobilových komponentů až z Mladé Boleslavi a Wolfsburgu.

Železniční dopravě se daří i v přepravě na menší vzdálenosti. Společnost DB Schenker například zajišťuje pro společnost ESAB, jednoho z největších globálních dodavatelů v oblasti svařovacích materiálů a techniky, železniční přepravu z výrobního závodu ve Vamberku do distribučního centra v Pardubicích - Semtíně, dále zboží z velké části opět po kolejích putuje koncovým zákazníkům do Evropy i celého světa. Díky tomu jezdí do terminálu denně místo dvaceti kamionů pouze jeden vlak a podařilo se tak zredukovat až 140 tun CO2 v ovzduší.

Ve Švédsku jezdí auta na bioplyn
Existuje celá řada dalších přepravních možností, které pomáhají vytyčené cíle plnit. DB Schenker například ve Švédsku využívá vozidla, která jezdí na bioplyn. Rakouská pobočka zase ve Vídni používá nákladní vozidla na zemní plyn. A ve Finsku se společnost postupně snaží přesunout maximum přeprav těžkých nákladů ze silnic na koleje.

Snaha snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž životního prostředí se projevuje i ve výstavbě poboček a terminálů. Jedním z nejnovějších zelených logistických uzlů je centrum v německém Oldenburgu, které využívá geotermální energii. Systém přitom spotřebovává na svůj provoz čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje. Opatření se tak vyplatí i z ekonomického hlediska.

Stejným směrem šla i výstavba nové české centrály v Rudné u Prahy, ke které patří i skladový terminál. Centrála disponuje inteligentním osvětlením a splňuje nadstandardní ekologické požadavky. V plánu je také stavba čerpací stanice na CNG, neboť společnost plánuje postupný přechod některých rozvozových vozů na zemní plyn. Od listopadu loňského roku již společnost využívá a testuje první automobil s tímto pohonem pro rozvoz zásilek v Praze a Středočeském kraji.

I zákazníci mohou přispět ke snížení emisí
Do problematiky šetrného přístupu k životnímu prostředí se DB Schenker snaží zapojit i své zákazníky. Již dnes se při výběrových řízeních snaží zohlednit ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní environmentální politiku.

Pro klienty společnost vytvořila novou měrnou jednotku ECO2PHANT, která odráží spotřebované emise CO2 během přeprav. Jeden ECO2PHANT má stejně jako dospělý slon 5 t, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO2. Zákazník se tak může lépe zorientovat a zvolit způsob přepravy, kterým ušetří nebo kompenzuje emise.

Další užitečný nástroj je EcoTransIT, který umožňuje plánovat přepravy s ohledem na jejich očekávaný dopad na životní prostředí. DB Schenker Rail je jednou z šesti předních železničních společností, která spolu s mezinárodní železniční unií (Union of Railways) stála v roce 2000 u zrodu tohoto kalkulátoru emisí. Po zadání trasy a zvolení způsobu přepravy vypočte online aplikace ekonomické a ekologické dopady přepravy.

Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nižší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, přísné bezpečnostní předpisy v logistických skladech, využívání solární energie, certifikace procesů nebo elektrické a plynové vozíky ve skladech.

Zaměstnanci nasbírali za 3 roky 5 t elektroodpadu
Ekologie není lhostejná ani zaměstnancům DB Schenker, kteří se úspěšně zapojili do projektu Zelená firma. V jehož rámci sbírají firemní i domácí elektroodpad a baterie, které odesílají k ekologické likvidaci. Od poloviny roku 2010 takto společnost sesbírala 5 tun starých elektrospotřebičů. Na všech pobočkách také dlouhodobě funguje proces recyklace odpadu, třídí se papír, karton, sklo a plasty.

U příležitosti oslav 20 let DB Schenker v České republice společnost splnila svůj příslib a za každého svého stálého zaměstnance vysadila strom do české přírody. V roce 2012 tak společnost ve spolupráci s Nadací Partnerství vysadila 800 stromů.

Zkušenosti společnosti DB Schenker potvrzují, že aktivní přístup a zavedení konkrétních kroků, které trvale snižují ekologickou stopu podnikání má význam. Vedle toho se firmě podařilo získat celou řadu globálních zákazníků, kteří si udržitelný rozvoj vybrali také za svou základní podnikatelskou filozofii.

Zdroj: www.eulog.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů