Nerostné suroviny Turecka

25. května 2014
Nerostné suroviny Turecka

Turecko má poměrně bohaté zásoby řady surovin, např. boru (72% světových zásob), zlata, uranu, bentonitu (20% světových zásob), mramoru, živců (20% světových zásob), hořčíku, sádrovce, perlitu, stroncia a vápníku. Dohromady je v zemi zhruba 3500 nalezišť kovových rud a zhruba 2000 nalezišť průmyslových materiálů, dále přes 600 horkých vodních pramenů a přes 140 specifických geotermálních energetických zón. V těžbě nerostných surovin došlo ve srovnání s předchozím rokem k útlumu. V roce 2012 se podílel tento sektor na tvorbě HDP 10,8%, avšak v loňském roce 2013 činil podíl těžby nerostů za 9 prvních měsíců jen 2,8%.

Jedinými významnějšími domácími energetickými zdroji jsou lignit, uhlí a voda. Vlastní produkce ropy a zemního plynu je z hlediska spotřeby zanedbatelná. Turecko disponuje značným potenciálem u alternativních obnovitelných zdrojů energie - sluneční energie, biomasa, geotermální prameny, vítr a přílivová energie. V současné době se rozvíjí explorační činnost v teritoriálních tureckých vodách (Egejské moře, Černé moře) a na pevnině. Turecko našlo ložiska břidlicového plynu ve třech provinciích střední Anatólie, tedy mimo dosud zkoumané oblasti jihovýchodu a západu země.

ZDROJ: Businessinfo.cz, kráceno, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů