Pondělí, 17. června 2024

Konference geoparků ČR

Konference geoparků ČR

Konference začala slavnostním zahájením v 10 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity Brno v Telči, kde se sešla široká škála odborníků, vědců, zástupců VŠ a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stejně jako zástupci ostatních geoparků a dalších oblastí.

"Konference Poznej Geopark Vysočina byla skvělou příležitostí k propagaci našeho regionu a jeho geologického dědictví. Tento jedinečný geopark nás spojuje nejen v rámci České republiky, ale také aktivitami geoparku přesahujeme hranice a spolupracujeme s partnery ze sousedních zemí. Věřím, že prezentace úspěšných projektů a aktivit našich partnerů podtrhly význam ochrany a propagace našeho přírodního a kulturního bohatství," uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a předsedkyně ERDV pro rok 2024.

Program konference nabídl terénní exkurze, díky nimž účastníci poznali zajímavosti a navštívili významné lokality v Geoparku Vysočina, např.: expozici rašelinišť v Muzeu Vysočiny Telč, revitalizaci a archeologické výzkumy u zříceniny hradu Štamberk, expozici přírody na hradě Roštejn, geoexpozici v zámeckém parku Třešť a v neposlední řadě také umožnil prohlídku odborného pracoviště Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR.

Po terénních exkurzích proběhly prezentace projektů, mezi nimiž byl prezentován i česko-rakouský projekt Moormanagement AT-CZ, na jehož přípravě partneři projektu v posledních letech intenzivně pracovali a který byl podán do jarní výzvy programu Interreg AT-CZ. Akce byla úspěšným setkáním odborníků a nadšenců, kteří se angažují v ochraně a propagaci geologického dědictví.

,,Tato konference je důkazem naší snahy o udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí a podporu ekoturismu v našem regionu. Jsme hrdi na to, že můžeme být součástí tak inspirativní a důležité akce. Těšíme se na další spolupráci a nové projekty v rámci Geoparku Vysočina," uzavřel Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

http://www.kr-vysocina.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů