Středa, 29. března 2023

Čtvrtmilionová pokuta za uložení odpadu na nepovoleném místě

Čtvrtmilionová pokuta za uložení odpadu na nepovoleném místě

Inspektoři ČIŽP OI Brno uložili společnosti Pragač s. r. o. pokutu podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve výši 250 000 Kč, a sice za porušení ust. § 12 odst. 2.

Společnost nakládala s odpady v zařízení na místě, které k tomu nebylo určeno. Na pronajaté pozemky v k. ú. Lelekovice firma navezla odpad - zeminu v množství cca 7000 m3. Zeminu převzala jako odpad od stavební firmy, která prováděla zemní práce na několik kilometrů vzdálené stavbě. Tato zemina byla na zemědělském půdním fondu uložena až do výšky až cca 5 m.

Firma nepožádala o možnost uložit zeminu na tyto pozemky příslušný orgán státní správy (tím může být stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu či krajský úřad). Inkriminované místo tedy nebylo k ukládání zeminy určeno ani povoleno.

Společnost Pragač s. r. o. začala dokonce navážet odpad zeminu nepovoleně i na další pozemky v Brně - zde se však včasným zásahem stavebního úřadu a ČIŽP podařilo této protizákonné činnosti zabránit.

Společnost se proti pokutě odvolala, odvolací orgán MŽP (OVSS Brno) pokutu potvrdil. Rozhodnutí ČIŽP je tak pravomocné.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů