zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Množství vytříděného odpadu stále stoupá, každý z nás ročně v průměru vytřídí 40 kg odpadu

26.05.2014
Odpady
Množství vytříděného odpadu stále stoupá, každý z nás ročně v průměru vytřídí 40 kg odpadu

Množství vytříděného odpadu, který občané odloží do barevných kontejnerů, se rok od roku postupně zvyšuje. Zatímco v roce 2008 vytřídil v průměru každý z nás 35,9 kg odpadu (plasty, papír, sklo a nápojové kartony), v roce 2013 to bylo již 39,7 kg odpadu (57,2 včetně kovových odpadů). Své odpady aktivně třídí 71 % Čechů, tedy o procento více než v roce předchozím. Za pozitivními výsledky stojí také fakt, že Češi to mají k barevným kontejnerům stále blíže. V roce 2012 měli občané možnost třídit do 229 tisíc barevných kontejnerů, o rok později už bylo v ulicích k dispozici 241 tisíc sběrných nádob.

V České republice se recykluje přes 70 % všech obalů

Česká republika si ve třídění a recyklaci obalových odpadů vede velmi dobře. V roce 2013 se podařilo recyklovat 72 % obalů uvedených na trh v rámci systému EKO-KOM. Za posledních deset let se tak podařilo zrecyklovat tolik obalového odpadu, který by svým objemem přesáhl více než polovinu hory Říp. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zaujímá ČR podle posledních dat Evropského statistického úřadu 4. místo v celkové míře recyklace obalů. V recyklaci plastových obalů je to dokonce 2. místo.

Pro jednotlivé materiály byla v roce 2013 míra recyklace následující: papír 87 %, plasty 67 %, sklo 76 %, nápojové kartony 21 % a kovy 56 %.Docházková vzdálenost se stále snižuje

Díky stále se zvyšujícímu počtu barevných kontejnerů se zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Zatímco před pěti lety to měl v průměru každý z nás k barevným kontejnerům 118 metrů, v roce 2013 už to bylo jen 101 metrů. V současnosti tedy stačí obyvatelům ČR v průměru pouhé 2 minuty volné chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu. Oddělený sběr využitelných komunálních a obalových odpadů je zaveden téměř ve všech obcích ČR.

Třídění a recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním a následným využitím odpadů se výrazně šetří primární zdroje surovin, energie a místo na skládkách. Snižuje se také množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřeba elektrické energie na výrobu nových věcí, i spotřeba vody.

Také v roce 2013 se podařilo snížit zátěž životního prostředí. Díky třídění a recyklaci odpadů došlo k omezení znečištění atmosféry o 1.176.339 tun CO2 ekv.

Recyklací odpadů se uspořilo 27.953.183 GJ energie, což je zhruba půlroční produkce energie jaderné elektrárny Temelín. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 310 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

Tato data vyplývají ze studie LCA, která velmi podrobně zkoumala životní cyklus výrobků, obalů, jejich recyklace a z nich plynoucích dopadů na životní prostředí.

Veškerá uvedená data vychází z ročních přehledů neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu pro 20.233 firem prodávajících balené zboží na českém trhu. Díky spolupráci českého průmyslu a obcí se společností EKO-KOM mohou lidé své odpady třídit v 6.057 obcích v celé ČR.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí