zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace

16.06.2014
Doprava
Ovzduší
Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace

Automobily bez fitru pevných částic mohou poškodit výrazným způsobem lidské zdraví! I proto proběhla kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřená na poskytování podivné služby, tj. odstranění filtru pevných částic z výfukového systému vozidla. Je až neuvěřitelné kolik bezohledných a v podstatě i nevzdělaných lidí je ochotno tuto službu poskytovat nebo si ji objednat a velmi tak ohrožovat zdraví spoluobčanů. 

(Závěrečná zpráva z kontrolní akce)
(Praha, 13. červen 2014) Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů. V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, že po odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Neznalost této informace může podstatným způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, zda si filtr pevných částic nechat bez náhrady odstranit. Za klamavé obchodní praktiky a další zjištěné nedostatky, např. neseznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb, bylo uloženo v průběhu trvání akce 36 pokut v celkové výši 66 500 Kč, další subjekty čeká správní řízení.
V období od 15. 2. do 30. 4. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na úpravy vozidel - odstranění filtru pevných částic, provedeno celkem 80 kontrol. Cílem kontrolní akce bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce služeb úpravy vozidel, konkrétně požadavku na odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů automobilů, a také informací, které prodávající u této služby deklaruje. Nedostatky byly zjištěny celkem v 41 případech (tj. 51,3 %).

Kontroly úpravy vozidel v autoservisech
Inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha
17
15
88,2 %
Jihočeský a Vysočina
14
13
92,9 %
Plzeňský a Karlovarský
13
5
38,5 %
Ústecký a Liberecký
6
1
16,7 %
Královéhradecký a Pardubický
10
0
0,0 %
Jihomoravský a Zlínský
8
1
12,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký
12
6
50,0 %
Celkem
80
41
51,3 %

Zjištěná porušení a uložené sankce
V průběhu kontrolní akce bylo nejčastěji zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem ve 44 případech. Ve 3 případech porušily kontrolované subjekty jiné právní předpisy v kontrolní pravomoci ČOI.
Při kontrolách byla pozornost inspektorů zaměřena na poskytování služeb odstranění filtru pevných částic s ohledem na podané informace o této službě. V 9 případech bylo zjištěno, že prodávající v rozporu s požadavky odborné péče neinformoval spotřebitele o skutečnosti, že následkem odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích (porušení § 5 odst. 1) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - užití klamavé obchodní praktiky), mj. má tato úprava negativní vliv na životní prostředí. Neposkytnutí informace o ztrátě způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích může podstatným způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele, zda si filtr pevných částic nechat odstranit.
Obchodní praktika je klamavá,
- je-li při ní užit nepravdivý údaj
- je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit
- opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, který lze po podnikateli s přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě požadovat (za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem).
Z § 5 odst. 1) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Nejčastějším nedostatkem bylo neseznámení spotřebitele s cenou poskytované služby nebo nabízeného zboží (dle § 12 zákona č. 634/1992 Sb.), a to v 28 případech. V 9 případech bylo zjištěno porušování zákazu nekalých obchodních praktik (§ 5, odst. 1). Ve 4 případech nesplnila kontrolovaná osoba povinnost předvést výrobek (§ 15).
Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy vydali inspektoři do doby zjednání nápravy zákaz používání 3 ks neověřených měřidel.
Na základě nedostatků zjištěných v rámci kontrol uložily jednotlivé inspektoráty 36 pokut v celkové výši 66 500 Kč. Další řízení o uložení sankce nebyla ukončena.
Závěr
Kontrola zaměřená na úpravy vozidel v autoservisech, které nabízejí odstraňování filtru pevných částic, prokázala, že poskytování těchto služeb patří mezi problematické oblasti. Vysoký poměr celkových zjištění svědčí o tom, že prodávající často nedodržují povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména neinformují o cenách a porušují zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, že neupozorňují spotřebitele na rizika vyplývající z poskytnutí služby. Nedodržování těchto informačních povinností při poskytování služeb - opravě a úpravě motorových vozidel, může mít pro spotřebitele řadu negativních důsledků - od finanční újmy přes rizika pro bezpečnost až po případné komplikace při uplatnění práv za vadně provedenou službu. Vzhledem k výsledkům této akce budou kontroly v autoservisech v dalším období pokračovat.
ZDROJ: ČOI, upraveno EnviWeb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
6. 2022
23.6.2022 - Seminář, školení
na zámku v Drahenicích
21
9. 2022
21-23.9.2022 - Konference
Náměšť nad Oslavou
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí