zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Voda v urbanizované krajině

24.5.2017
Konference Praha
B.I.D. Services, s.r.o.

Voda v krajině 2017

Opravdovou hodnotu vody si málokdo z nás uvědomuje, přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů a její dostatek se u nás bere jako samozřejmost. Kolik jí ale ve skutečnosti máme a jaké jsou její zásoby? Údaje ČHMÚ ukazují, že množství srážek v dlouhodobém sledování ubývá, stejně tak i zásob podzemní vody a retenční kapacity půdy. Do budoucna se předpokládá další oteplování, a i když se roční úhrny srážek nebudou významně měnit, mění se jejich charakter a sezónní průběhy. Jak se to vše promítne v bilanci podzemní vody?

Odlesňování během 18. a 19. století, změna zemědělského hospodaření ve století 20. a zformovaly podobu naší krajiny, zásadní měrou ovlivnily vodní režim a daly vzniknout problémům s retencí vody v půdě. K tomu v posledních dekádách přispívá rychlá urbanizace krajiny, která vysychání výrazně podporuje, neboť srážky se místo vsakování do půdního horizontu odvádějí do kanalizace a do řek. Čerpaná podzemní voda po využití ve vodovodní síti také končí v řekách, kudy bez dalšího využití odteče mimo naše území.

Tímto vzniká dlouhodobě neudržitelná situace, o které většina společnosti zatím netuší, ale která vede k postupnému vysoušení našeho území. Hydrologická kapacita a saturace jsou na takové úrovni, že v případě opakujících se suchých let může být vody vážný nedostatek. Je proto nezbytně nutné hledat způsoby, jak využít i vodu, které se dosud zbavujeme.

Ve vyspělých zemích je velkým vodohospodářským tématem efektivní využívání vyčištěných odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování, a to zejména v zastavěných oblastech. Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a její úprava není náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních vodních zdrojů a tím k podpoře udržitelného rozvoje. V některých zemích (Izrael, Austrálie, USA) se dokonce využívá vyčištěné odpadní vody, a to nejen v zemědělství.

Vláda ČR vyvíjí určité aktivity v boji proti povodním a suchu, ale jejich reálný přínos je zatím nedostatečný, alespoň na straně sucha. Je potřeba vnímat vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj a naučit se ji využívat v celé naší společnosti dříve, než bude opravdu pozdě.

Konference je věnována hrozícímu nedostatku vody a postupům jak tomuto stavu čelit.

Cílem konference je prezentovat nové vědecké poznatky cyklu ,,malé vody". Představit nejmodernější trendy v oblasti domovních čistíren, jímání dešťové vody a efektivního využití vody coby odpadu. Diskutovat nutnost možných opatření a šetrného zacházení s vodou v našich podmínkách.

Konference vytváří půdu pro diskusi nad otázkami využití vody, které se nyní zbytečně zbavujeme.

to textu2.jpgwww.bids.cz/voda

Název akce
Voda v urbanizované krajině
Druh akce
Konference
Termín konání akce
24.5.2017
Místo konání akce
Praha
Adresa konání akce
hotel DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6
Web
www.bids.cz/voda
Kontakt
Radek Adámek
E-mail
Telefon
+420 222 780 147
Pořadatel
B.I.D. Services, s.r.o.
Témata
Odpady
Příroda
Voda
Zemědělství
BOZP
Čištění odpadních vod
EIA
Hydrogeologie
Chemické látky
Povodně
Recyklace
Sucho
Zdraví
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí