ISPOP, ohlašování v oblasti odpadů za rok 2017 a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

16.1.2018

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům firem a organizací, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti, včetně souvisejících změn právních předpisů. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP, seznámení s formuláři pro ohlašování v oblasti odpadů a s novým modulem SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

 

Program:

 

08:30       Prezence účastníků

 

09:00       Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech, termíny pro plnění ohlašovací povinnosti

a změny vyplývající z nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství:

-       obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem

-       evidence a ohlašování autovraků, elektroodpadů a kalů

-       evidence a ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů

-       evidence a ohlašování sběrných dvorů a skladů odpadu

-       ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ing. Eva Směšná - odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

 

10:30       Přestávka na kávu a občerstvení

 

11:00       ISPOP a ohlašování v oblasti odpadů:

-       seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP

-       praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)

-       interaktivní PDF formulář ,,Hlášení o produkci a nakládání s odpady" a další formuláře v oblasti odpadů

-       nový modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ing. Martina Polčáková - vedoucí oddělení ISPOP, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

13:00       Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
leden 2018
po
út
st
čt
so
ne
2
3
4
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů