Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

7.3.2018

Seminář, školení

 

Téma:


Nosným prvkem prezentací budou:

 • Aktuální platná legislativa ve vztahu k povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v agendě Poplatkového přiznání od r. 2018
 • Agenda Provozní evidence (souhrny Provozní evidence - SPE)
 • Ostatní povinná hlášení v ochraně ovzduší
 • Změny v ohlašování do Integrovaného registru znečišťování - IRZ, E-PRTR

Dále budou komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k 31. 3. 2018. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

Obsah:

 • Platná legislativa ochrany ovzduší - novely a novinky legislativy. 
 • Splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší je možné jen prostřednictvím ISPOP - Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností. Základní povinnosti a postupy podání hlášení za rok 2017.
 • Agenda Poplatkového přiznání a změny ve výpočtech
 • Souhrnná provozní evidence za rok 2017.
 • Bilance těkavých organických látek (VOC). 
 • Propojení agendy ovzduší s Integrovaným registrem znečišťování - IRZ, evropský integrovaný registr, tzv.  E-PRTR (včetně platných formulářů a programů)
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 • Novinky v zákonech, rozdíly oproti předcházející legislativě (kompenzační opatření, změny povolení stávajících zdrojů apod.).  
 • Klasifikace zdrojů (vyjmenované, ostatní, nové technologie).
 • Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny. 
 • Zjišťování znečištění a znečišťování. Měření škodlivin a tmavosti kouře. Upuštění od měření - nové možnosti a povinnosti. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 • Obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie).
 • Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky a stručný komentář dalších povinností.
 • Diskuse.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na Vás.
Místo konání akce:
Olomouc, ibis Olomouc Centre
Adresa konání akce:
ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
březen 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
27
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů