Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi

7.11.2018

Seminář, školení

 

Téma:

Expoziční scénář (ES) je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a soubor opatření nezbytná k omezení expozice člověka a životní prostředí. K naplnění povinností podle příslušného expozičního scénáře máte stanovené zákonné lhůty. Dodržujete je?

Obsah:

 • zákon o CHLaS č. 350/2011 Sb.
 • zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.
 • evropský předpis REACH 1907/2006
 • evropský předpis CLP 1272/2008
 • kdo má povinnost zpracovat ES
 • čeho se ES dotýká
 • kdo je povinen se ES řídit
 • kterému pracovníkovi, odboru tato činnost přísluší
 • co dělat, když máte látku, která by měla mít ES v bezpečnostním listě, ale nemá
 • co je zpráva o chemické bezpečnosti a kdo ji vypracuje
 • jak dlouhé jsou lhůty pro zavedení vhodných opatření za účelem náležité kontroly rizik
 • ukázka látek s expozičním scénářem
  - motorová nafta, automobilový benzín, butylacetát, olovo, amoniak, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný ...

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

Místo konání akce:
Olomouc, Comfort Hotel Olomouc Centre
Adresa konání akce:
Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
prosinec 2018
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
6
10
11
12
13
14
17
18
19

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů