Aktuální legislativa ochrany ovzduší se zaměřením na těkavé organické látky

27.11.2018

Seminář, školení

 

Seminář je určen všem pracovníkům v oblasti ochrany ovzduší, provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, pracovníkům úřadů všech stupňů, výzkumných a poradenských společností a institucí, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou emisí těkavých organických látek.

Cílem semináře je výklad metodického postupu zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, včetně popisu všech potřebných souvislostí. Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel je jednou z podmínek správného vedení provozní evidence zdrojů, které nakládají se těkavými organickými látkami při činnostech stanovených v příloze č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. V praxi se však ukazuje, že aplikace metodiky je často velice obtížná a její výsledky nejsou správným způsobem interpretovány. Protože výklad samotné metodiky zpracování hmotnostní bilance rozpouštědel by nebyl dostatečný pro pochopení všech souvislostí, program obsahuje i výklad povinností provozovatelů zdrojů v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. s upozorněním na specifika povinností v jednotlivých typech technologických procesů, a dále popis vhodných technologií pro omezování emisí VOC se zaměřením na jejich vhodnost pro danou technologii.

Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech, vztahujících se na VOC. Bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program:

?       Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb.,                 ve vztahu k VOC

?       Základní definice a pojmy, organická rozpouštědla, VOC, TOC, přepočty, dělení VOC

?       Zjišťování množství VOC v surovinách - bezpečnostní listy, katalogové listy a další možnosti

?       Kategorizace zdrojů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících             a užívajících těkavé organické látky. Projektovaná spotřeba a stanovení jejího množství

?       Komentář k jednotlivým kategoriím zdrojů znečišťování ovzduší                     dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. používajících těkavé organické látky - komentář emisních limitů a podmínek provozu těchto zdrojů. Výjimky z emisních limitů a speciální požadavky na tyto zdroje

?       Bilancování emisí VOC na zdrojích znečišťování ovzduší. Metodický pokyn k bilanci a praktické ukázky zpracovaných ročních hmotnostních bilancí rozpouštědel

?       Karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci a další rozpouštědla, zpřísnění emisních limitů a ostatní výjimky

?       Metody měření emisí VOC a org. C - základní pravidla

?       Výpočet emisních stropů organických rozpouštědel

?       Způsob nakládání s výrobky s obsahem těkavých organických látek (včetně jejich prodeje). Omezení obsahu VOC v nátěrových hmotách a dalších surovinách

?       Nanášení NH na volných plochách

?       Provozní řády a provozní evidence zdrojů

?       VOC a vztah k problematice pachových látek

?       Problematika projektování provozů, používajících VOC

?       Stručný přehled technologických postupů omezování emisí těkavých organických látek, praktické příklady jejich využití

Diskuse, dotaze a závěr

Místo konání akce:
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce:
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Kontakt:
Ing. Nora Hácová
Telefon:
466614320
listopad 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
26
27
28
29
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů