Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí

8.11.2018

Seminář, školení

Seminář je určen uživatelům chemických látek a směsí v průmyslu, obchodu    a kontrolním orgánům, úředníkům a pracovníkům odborů územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

?    Změny, které se připravují od roku 2020 v oznamování složení a nebezpečnosti směsí (UFI kódy, jednotný oznamovací formát, Evropský kategorizační systém výrobků, oznamovací platforma)

?        Podmínky, které by měly plnit prodejci chemikálií v e-shopech a při dálkovém prodeji

?           Povinnosti, které musí být plněny při prodeji prekurzorů výbušnin a jaké budou hlavní prvky připravovaných změn v této oblasti

?           Podmínky, za jakých je možné uvádět na trh a používat SVHC  látky a povolované látky (zařazené do Přílohy XIV), včetně připravovaných změn vyplývajících ze změn v odpadové legislativě

?           Platné povinnosti při uvádění na trh a používání chemický látek, které již byly registrovány  

?           Aktualizace Přílohy XVI k nařízení CLP o názvy chemických látek v národních jazycích (látky zapsané v Příloze XVI by měly být označovány na obalech názvy podle této Přílohy)

?           Povinnosti vycházející z nařízení REACH a CLP, které se musí plnit:

-       při výrobě, dovozu a používání chemických látek a směsí

-       při registraci chemických látek podle nařízení REACH (jak postupovat u předregistrovaných a nepředregistrovaných látek)

 

 


 

Místo konání akce:
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce:
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Kontakt:
Ing. Naďa Kořínková
Telefon:
466615607
listopad 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
26
27
28
29
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů