Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

24.1.2019

Seminář, školení

 

?       Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší

?       Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování                  a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a její dopad do ohlašování za rok 2018

?       Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2018 a praktická ukázka práce s aplikací:

-     seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP,

-     novinky v systému pro ohlašování za rok 2018,

-     praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.),

-     souhrnná provozní evidence - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE,

-     poplatkové přiznání - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL.

?       Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) - příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; snížení a nevyměření poplatků

?       IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP

?       Bilance VOC - metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem

?       Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - autorizované měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností

?       Diskuse, dotazy a závěr

Místo konání akce:
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce:
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Kontakt:
Ing. Nora Hácová
Telefon:
466614320
prosinec 2018
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
6
10
11
12
13
14
17
18
19

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů