Maximální minimum pro původce odpadů - webinář

25-26.5.2020

Seminář, školení

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze ve spolupráci se společnostmi Cyrkl Zdrojová platforma a Envigroup pořádají již třetí ročník komplexního kurzu o legislativě nakládání s odpady ve firmách. Lektory kurzu jsou jednak lidé z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra, kteří se podílejí přímo na tvorbě a výkladech legislativy, jednak lidé pracující ve firmách zabývajících se touto problematikou. Letošní novinkou bude zařazení bloků týkajících se přípravy nové legislativy v oblasti odpadů, která je v současné době projednávána v poslanecké sněmovně. Vzhledem k situaci okolo Koronaviru je letošní ročník nutné uspořádat elektronicky formou dvoudenního webináře. Pokud se na to podíváme jako na výhodu, je celý kurz možné absolvovat z pohodlí domova a ušetřit si čas s cestováním. Zároveň bude kurz organizován tak, aby byla zachována možnost pokládat dotazy přímo lektorům a v omezené míře diskutovat. Kurz proběhne ve dvou bězích 27. a 28. 4. a 25. a 26. 5. 2020. Pokud Vás tedy zajímají témata definice odpadu, vedlejších produktů, kam s odpady, zařazování odpadů podle druhů a kategorií, upuštění od třídění, přeprava a označování nebezpečných odpadů, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady, sedimenty, stavební a demoliční odpady, skládkování odpadů nebo princip fungování kontrol ze strany státních úřadů, budeme se těšit na setkání s Vámi. Více podrobností se dozvíte na stránkách kurzu https://sites.google.com/view/cvodpady/.

Místo konání akce:
Webinář na Google Meet
Adresa konání akce:
Kontakt:
Vojtěch Pilnáček
Telefon:
604324605

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů