Odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy a praxe i ve vazbě na COVID 19 a nový zákon o odpadech

23.6.2020

Seminář, školení

 

Obsah:

 • Soubor metodických pokynů z jednotlivých ministerstev
    - Návody a postupy jednotlivých orgánů státní správy - KHS, SZÚ
 • Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Změna nakládání s odpady podle připravovaného zákona o odpadech, zakotvení nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární služby do znění zákona

             - Stanovení doby přepravy zdravotnických odpadů, jejich zdržení při přepravě na voze, nebo v mobilním zařízení
             - Odpovědnost za odpad ze zdravotnictví a jeho přenos na pacienta mimo zdravotnická zařízení
             - Prokazatelné seznámení s povinnostmi a jejich záznam proti podpisu

 • Zařazování odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.
 • Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Dokumentace a označování odpadů ze zařízení zdravotní a sociální péče
 • Skladování a shromažďování odpadů ze zdravotnictví podle legislativy
 • Zařízení oprávněných osob k převzetí a odstranění odpadu
 • Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb.
 • Provozování skladu a shromaždiště odpadů podle praxe

            - Příjem odpadů od cizích subjektů v rámci areálu (zdravotnická odd. v nemocnicích - ambulance a odborné lůžkové části)
            - Příjem odpadů z charity apod.

 • Léky a léčiva, nakládání s nimi, převzetí, předání

             - Funkce lékáren jako sběrny pro léky od občana
             - Povinnost ohlašovat převzaté odpady

 • Radioaktivní materiály a nakládání s nimi
 • CHLaS ve zdravotnické praxi

              - Desinfekce a desinfekční plán
              - Laboratorní a lékárenská chemie
              - Povinné zkoušky a školení

 • Voda v lékařských provozech

              - Provoz zubařské praxe - nakládání se rtutí
              - Infekční oddělení - čištění odpadních vod

 • Další oblasti ŽP ve zdravotnické praxi

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce

Místo konání akce:
Praha, hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů