Stavební odpady

24.9.2020

Seminář, školení

 V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ ONLINE.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Petra Urbanová,   Ministerstvo životního prostředí
Legislativa v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady
o Prezentace bude zaměřená na stávající právní požadavky v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady, stejně jako na budoucí právní úpravu v této oblasti v souvislosti s přípravou nové odpadové legislativy. Shrne také požadavky a aktuální vývoj evropské legislativy pro stavební a demoliční odpady.
JUDr. Helena Jantačová,      OSVČ
Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy stavebního práva a předpisy na ochranu životního prostředí
o Příspěvek dodá pohled na právní předpisy aplikované v praxi včetně několika příkladů.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.,      Státní zdravotní ústav
Zdravotní rizika při nakládání se stavebními odpady
o Stavební odpady  patří mezi prioritní odpadové toky. POH ČR si dal jako jeden z cílů regulaci vzniku i využití stavebních a demoličních odpadů z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Uvolňování škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit zdraví člověka přes všechny expoziční cesty. Metody hodnocení uvolňování škodlivých látek do prostředí nejsou dosud v České republice jednotně stanoveny oproti mnoha evropským státům. Vzhledem ke stanoveným cílům  oběhového hospodářství je nezbytné urychleně vypracovat  kritéria pro toxické látky v recyklovaných  materiálech  a metody jejich stanovení.
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.,      Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví
o Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů, stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly přeneseny do praxe.
Místo konání akce:
Praha, Interhotel Olympik, sál Olymp
Adresa konání akce:
Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
září 2020
po
út
st
čt
so
ne
2
3
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů