AZBEST

25.11.2020

Seminář, školení


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


8:30-9:00


Registrace účastníků


9:00-09:45


Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

Inspekce zjištění výskytu azbestu v objektech
a následná sanace azbestové zátěže dle platné legislativy


9:45-10:30


Ing. Jan Mičan

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Přeprava a ukládání azbestového odpadu na příslušných
skládkách NO


10:30-10:45


Přestávka na občerstvení


10:45-11:30


Ing. Danuše Hráská

Česká inspekce životního prostředí

Zkušenosti ČIŽP s nakládáním s odpady obsahující azbest


11:30-12:30


Přestávka na oběd


12:30-13:15


MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Státní zdravotní ústav

Zdravotní rizika způsobená inhalací azbestových vláken


13:15-14:00


RNDr. Jana Habalová

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Odběry vzorků ovzduší pro stanovení početní koncentrace azbestových vláken


14:00-14:45


RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Státní zdravotní ústav

Národní profil azbestu ČR zpracovaný SZÚ ve spolupráci
s WHO


14:45-15:00


Diskuse


15:00


Ukončení semináře

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE PROBĚHNE SEMINÁŘ ONLINE.

Místo konání akce:
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Adresa konání akce:
Sokolovská 13, 186 76 Praha
Kontakt:
Alena Pecinová
Telefon:
606730325

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů