Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ

16.12.2020

Seminář, školení

 Obsah:

Odpady:
Zákony - základní informace o chystaných změnách, které vyplynou ze dvou nových zákonů, a to ze zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životnost

 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění - soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení
 • Komunitní kompostování
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy - místo zpětného odběru, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Zpětný odběr - povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru

Obaly:
Zákon a jeho aplikace ve vztahu k MŽP a AOS

 • Kdo má povinnost přihlásit se do systému a za jakých podmínek

- Vysvětlení podle zákona (překlad negací a stanovení podmínek)

 • Plnění povinností pro požadovaný rozsah recyklace

- Kdo a kdy této podmínce vyhoví
- Jak zajistím plnění

 • Změny v zemích EU, které se mohou dotknout vývozců a freeriderů

Vody:
Změna zákona o vodách - nejzásadnější změna v oblasti ŽP pro rok 2020 SUCHO - POVODNĚ

 • Poplatky, jejich správa a odvody
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení

- Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny

 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření

Ovzduší:
Zákon a jeho změny po novele

 • změny v prodeji paliv a pohonných hmot
 • emise TZL a plán snižování emisí
 • regulované látky a skleníkové plyny

- povinnosti při nákupu chladících jednotek v letech 2020 - 2025
- jaká chladiva v chladících jednotkách mohou být pořízeny v kombinaci s výrobními stroji
- vyhláška se změnami v návaznosti na

 • NOx, TZL, Amoniak apod. - snižování emisí
 • Emisní limity a faktory

Chemické látky:

 • Plánovaná změna pro zrušení povinnosti zpracování pravidel
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích
 • Povinnosti v označování výrobků pomocí UFI kódů
 • Nakládání s látkami SVHC
 • Povinná registrace v databázi SCIP a tlak na změny technologií s nahrazením používaných nebezpečných látek

- Kdy je chemická látka musí mít
- Kdy je chemická směs musí mít

 • Kdo má jakou odpovědnost

- Mít Bezpečnostní list s ES
- Aplikovat povinnosti z něho do praxe

 

Ostatní:
EIA, IPPC a jiné

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

Místo konání akce:
Praha, hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
prosinec 2020
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
8
9
10
11
12
15
16
17

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů