zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ

16.12.2020
Seminář, školení Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.

Obsah:

Odpady:
Zákony - základní informace o chystaných změnách, které vyplynou ze dvou nových zákonů, a to ze zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životnost

 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění - soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení
 • Komunitní kompostování
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy - místo zpětného odběru, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Zpětný odběr - povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru

Obaly:
Zákon a jeho aplikace ve vztahu k MŽP a AOS

 • Kdo má povinnost přihlásit se do systému a za jakých podmínek

- Vysvětlení podle zákona (překlad negací a stanovení podmínek)

 • Plnění povinností pro požadovaný rozsah recyklace

- Kdo a kdy této podmínce vyhoví
- Jak zajistím plnění

 • Změny v zemích EU, které se mohou dotknout vývozců a freeriderů

Vody:
Změna zákona o vodách - nejzásadnější změna v oblasti ŽP pro rok 2020 SUCHO - POVODNĚ

 • Poplatky, jejich správa a odvody
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení

- Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny

 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření

Ovzduší:
Zákon a jeho změny po novele

 • změny v prodeji paliv a pohonných hmot
 • emise TZL a plán snižování emisí
 • regulované látky a skleníkové plyny

- povinnosti při nákupu chladících jednotek v letech 2020 - 2025
- jaká chladiva v chladících jednotkách mohou být pořízeny v kombinaci s výrobními stroji
- vyhláška se změnami v návaznosti na

 • NOx, TZL, Amoniak apod. - snižování emisí
 • Emisní limity a faktory

Chemické látky:

 • Plánovaná změna pro zrušení povinnosti zpracování pravidel
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích
 • Povinnosti v označování výrobků pomocí UFI kódů
 • Nakládání s látkami SVHC
 • Povinná registrace v databázi SCIP a tlak na změny technologií s nahrazením používaných nebezpečných látek

- Kdy je chemická látka musí mít
- Kdy je chemická směs musí mít

 • Kdo má jakou odpovědnost

- Mít Bezpečnostní list s ES
- Aplikovat povinnosti z něho do praxe

Ostatní:
EIA, IPPC a jiné

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

Název akce
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
16.12.2020
Místo konání akce
Praha, hotel Globus
Adresa konání akce
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
Web
https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/povinnosti-v-podnikove-ekologii-v-roce-2020-nejen-ve-vazbe-na-novy-zakon-o-odpadech-a-vuz
Kontakt
Simona Novotná
E-mail
Telefon
777665153
Pořadatel
INISOFT s.r.o.
Témata
Firma
Vzdělání
Odpady
Bioodpady
BOZP
EIA
Ekologické vzdělání a výchova
EMS
Environmentální poradenství
Environmentální účetnictví
Firemní ekologie
Havárie
Chemické látky
IPPC
Legislativa
Pojištění environmentálních rizik
Recyklace
Sanace, staré zátěže
Zpětný odběr
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
INISOFT s.r.o.
9
12. 2021
9.12.2021 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
INISOFT s.r.o.
6
1. 2022
6.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí