Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v souvislostech

11-12.8.2021

Seminář, školení

Nejste si jisti, jak aplikovat v praxi nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.?  Na našem webináři Vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých nejen pro původce odpadů upřesňuje zejména nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Nový zákon o odpadech účinný od 1. 1. 2021 nyní doplní dlouho očekávaná prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která je aktuálně již hotová a dle vyjádření MŽP bude v průběhu července zveřejněna ve Sbírce zákonů s předpokládanou účinností nejpozději od 1. 8. 2021. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program on-line semináře - 1. den:

Právní rámec nakládání s odpady

-          Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

-          Metodické pokyny MŽP

-          Stručný přehled povinností původce

Podrobnosti soustřeďování odpadu 

-          Prostředky pro soustřeďování odpadu

-          Soustřeďování na volné ploše

-          Soustřeďování sedimentů

 

Podrobnosti využívání odpadu

-          Definice inertní odpad, recyklát

-          Podmínky zasypávání; obsah škodlivin

-          Podmínky využívání strusky k zasypávání

-          Podmínky energetického využívání odpadu

 

Podrobnosti odstraňování odpadu

-          Podmínky odstraňování odpadu

-          Podmínky ukládání odpadu na skládky

-          Zákazy, výjimky při skládkování odpadu

-          Zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030

 

Podrobnosti k přepravě odpadů

-          Podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů

-          Podmínky přeshraniční přepravy

 

Dokumentace k odpadu

-          Informace o osobě a odpadu

-          Základní popis odpadu

-          Vzorkování odpadu

-          Přechodná ustanovení

 

Vedení evidence odpadů a ohlašování

-          Změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce

-          Ohlašování odpadů a zařízení

-          Nová katalogová čísla a evidenční kódy

-          Přechodná ustanovení

 

Podrobnosti k obecnímu systému

-          Oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad

-          Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO

-          Podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění

-          Přechodná ustanovení

 

Komunitní kompostování

            -        Technické podmínky provozu

            -        Technologické podmínky

            -        Vedení provozního deníku, evidence, ohlašování

            -        Přechodná ustanovení

             

Přehled povinností při nakládání s některými odpady

-          Komunální odpady

-          Nebezpečné odpady - označování, ohlašování

-          Přechodná ustanovení

 

Stavební materiály a odpady

-          Povinnosti a omezení při nakládání

-          Kritéria, kdy přestává být recyklát odpadem

-          Přechodná ustanovení

 

Program on-line semináře - 2. den:

 

Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem

-          Obsah provozního řádu a provozního deníku

-          Požadavky na vážení odpadu

-          Informační cedule zařízení

-          Označování mobilních zařízení

-          Podmínky přepravy odpadů

-          Změny v evidenci odpadů a jejich ohlašování

-          Nová katalogová čísla a evidenční kódy

 

Identifikace zařízení k nakládání s odpadem, obchodníka, skladu

-          Tvorba identifikačních čísel zařízení

-          Přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení

 

Nové podmínky pro sběr kovových odpadů

-          Podmínky sběru a přepravy

-          Kamerový systém, školení

-          Identifikace fyzických osob, způsob plateb

-          Nový způsob vedení evidence odpadů

-          Přechodná ustanovení

 

Zařízení k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

-          Technické požadavky na vybavení a provoz

Místo konání akce:
on-line
Adresa konání akce:
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů