iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik

12.8.2021

Seminář, školení

 Téma:

Dozvíte se:
 • jaké povinnosti má původce zdravotnických odpadů
 • jaké povinnosti má provozovatel zařízení, který nakládá s odpady ze skupiny 1801
 • co zajistit při přepravě NO a na co nezapomenout  
 • jak provozovat mobilní zařízení ke sběru zdravotnických odpadů
 • nové podmínky pro skladování 
 • vše o novém způsobu evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady

Obsah:

 • Nový zákon a jeho problematika
 • Zcela nová část zákona o odpadech - původci odpadů ze zdravotní a veterinární péče
- Povinnost zpracování pokynů pro nakládání s nimi
- Kdo je již má, kdo je bude muset do svých dokumentů zahrnout
 • Náležitosti těchto pokynů s ohledem na vyhlášku
 • Ošetřování v/mimo ordinaci - poučení pacienta o nakládání s odpadem
- Lidé v domácí péči nebo jejich sociálním prostředí
- Ošetřování při veterinární činnosti v místě ustájení
 • Společnosti, které s odpady nakládají v množství do 10 tun a nad 10 tun, v členění na
- Původce
- Oprávněné osoby (svozové firmy, spalovny a další)
 • Povinnost zavedení osoby odborně způsobilé s praxí v odpadovém hospodářství
- Vzdělání a praxe
 • Vyhláška, kterou se stanoví kategorie příslušných zaměstnanců a obsah jejich školení
 • Nová vyhláška katalogu odpadů a změny v zařazování odpadů ze zdravotnictví
 • Nové ohlašování - povinnost označení vzniku ve zdravotnickém zařízení
 • Nakládání s léčivy
- Ve zdravotnických zařízeních
- V domácnostech
- V ostatních případech
 • Rozdíly a nesrovnalosti podle zákona o odpadech a zákona o léčivech
 • Nakládání s odpady v období ,,covidovém" podle metodiky ministerstva zdravotnictví a evidence/ohlašování vzniklých odpadů
- Testy a kam s nimi
- Testovací skupiny, stacionární a mobilní

Organizace: 

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 s jednou přestávkou. Kurz je určen pro všechny zájemce.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů