Nanobezpečnost

0.0.0

Seminář, školení

NANOBEZPEČNOST

V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) Jako každá nová technologie představují nano-technologie velký přínos, který je však rovněž doprovázen možnými environmentálními a zdravotními riziky.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

 • 8,30 - 9,00     Registrace účastníků 
 • 9,00 - 9,15    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ
 • Úvodní slovo
 • 9,15 - 10,00    prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D,  VŠB-TU
 • Nanomateriály v životním prostředí
 • 10,00 - 10,45    doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.,  VUT v Brně
 • Vybrané nanomateriály    
 • 10,45 - 11,05    Přestávka na kávu
 • 11,05 -11,50       zástupce Centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ
 • Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí (dopady, limity)
 • 11,50 -12,35    prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., VFN a 1. LF UK
 • Účinky nanočástic na lidské zdraví  
 • 12,35 - 13,10    Oběd
 • 13,10 - 13,55    Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., ÚEM AV ČR
 • Odhad rizik spojených s toxickými účinky nanomateriálů
 • 13,55 - 14,40    prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.,  VUT v Brně
 • Metodika snižování rizik v provozech s výskytem jemných
  a ultrajemných částic
 • 14,40 - 15,00     Diskuse a ukončení semináře

Prezenčně se seminář uskuteční v případě, že to budou dovolovat protiepidemiologická opatření.

Místo konání akce:
Aureli hotel Globus, Praha
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Alena Pecinová
Telefon:
606730325

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů