Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

25.3.2022

Seminář, školení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D., ŘEDITEL LEGISLATIVNÍHO ODBORU MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, zejména s tzv. transpoziční novelou účinnou od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé významné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA. Objasněn bude rovněž zákon č. 403/2020 Sb. účinný od 1. 1. 2021, který významně změnil úpravu závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech ve věci EIA. Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 1. 2023.

PROGRAM - účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů - podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy o předmět EIA - obligatorní a fakultativní posuzování o základní pojmy - navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod. o zjišťovací řízení - postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení o dokumentace, posudek, veřejné projednání o stanovisko EIA - obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace) o pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.) - zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod., soudní přezkum rozhodnutí o posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 - odchylky - informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s tzv. rekodifikací stavebního práva

Místo konání akce:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602141508
březen 2022
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů